PPAG

Aktualności

Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ IX / RADOŚĆ / konferencja

W ostatnim dniu naszej drogi powiemy o pięknym owocu Ducha Świętego, którym jest radość. Czy nasze serce nie skacze dzisiaj z radości? Ale tak naprawdę z czego się cieszymy? Czy tylko z tego, że udało nam się dotrzeć do celu? Czy tylko z tego, że wytrwaliśmy? Czy tylko z tego, że przekroczyliśmy nasze bariery? Myślę, […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ IX / RADOŚĆ / medytacja

Jest 5 sierpnia – ostatni dzień naszego pielgrzymowania…  Dziś jest dzień radości, dzień dojścia do celu, dzień spotka-nia z Matką… Wysłuchasz za chwilę słów Apostoła Jana ukazują-cego radosną wizję wspólnoty zbawionych, słuchając tego proroc-twa, pamiętaj, że odnosi się ono do ciebie…  Dzisiejsze słowo pochodzi z Apokalipsy św. Jana:  (1) Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ IX / RADOŚĆ / czytania

Intencja dnia: Podejmujemy wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi.  Formularz: Najświętsza Maryja Panna, Przyczyna naszej ra-dości (nr 34), Mszał Maryjny s. 146, Lekcjonarz maryjny s. 139.  Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby przynieść ludziom pokój i radość (por. J 15,11; 17,13). Przez swe narodzenie napełnił radością pokornych pastuszków (por. Łk 2,10), zmartwychwstając, rozradował swych uczniów (por. J […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VIII / DOBROĆ / konferencja

Pozdrawiam Was na kolejnym etapie drogi!  „Gromadźcie sobie skarby”. Gdyby to zdanie faktycznie miało tylko te trzy wyrazy, byłoby zupełnie zrozumiałe, że chomi-kujemy cenne rzeczy. Jakaś mała szkatułka schowana w domu albo nieco większa złożona w banku. Trochę złota, jakieś antyki, może sztuka. Do tego jakieś cacko do użytku każdego dnia: auto z pluszową kierownicą, […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VIII / DOBROĆ / medytacja

Jest 4 sierpnia – ósmy dzień naszego pielgrzymowania…  Wielu, słysząc słowo o bogactwie, myśli zaraz o stanie swojego konta czy portfela, to zbyt płytkie myślenie. Czy zauwa-żasz, że ty także jesteś bogaczem, a Święty Paweł odsłoni przed tobą prawdę, jaką możliwość niesie twoje bogactwo, posłuchaj zachęty, którą wysłał do jednego ze swoich duchowych synów…  Dzisiejsze […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VIII / DOBROĆ / czytania

Intencja dnia: Modlimy się za Kościół powszechny, prowadzo-ne przez Niego dzieła, szczególnie misyjne, oraz o potrzebne łaski dla papieża.  Formularz: Najświętsza Maryja Panna Obraz i Matka Kościo-ła (II), Mszał Maryjny s. 121, Lekcjonarz Maryjny s. 53.  Ta Msza wielbi Boga Ojca, który „w swojej niezmierzonej dobroci” (Pf) dał Kościołowi-Dziewicy Najświętszą Maryję Pan-nę, Matkę Chrystusową jako […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VII / OPANOWANIE / konferencja

Szkoły językowe oferują najskuteczniejsze metody opano-wania angielskiego, hiszpańskiego czy nawet chińskiego. Studenci chcą jak najszybciej opanować potężne kilogramy wiedzy, które w czasie sesji uderzają w nich jak fala wezbraniowa. Mamy chcą opanować porządek w kuchni, gdy gromadka Franków i Jasiów, niczym przechodzący tajfun, co sekundę ma apetyt na inną przeką-skę. Dumny kardiochirurg, wycieńczony wielogodzinną operacją […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VII / OPANOWANIE / medytacja

Jest 3 sierpnia – siódmy dzień naszego pielgrzymowania…  Zastanów się, jak wyglądała twoja droga pielgrzymia do dzisiejszego dnia, do tego miejsca, gdzie teraz jesteś… może do-świadczyłeś już walki ze smutkiem, zdenerwowaniem, ze słabo-ścią twojego ciała… może już straciłeś panowanie nad sobą… Posłuchaj teraz apostoła, którego Jezus ustanowił Skałą, choć ten wiele razy nie potrafił zapanować […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VII / OPANOWANIE / czytania

Intencja dnia: Modlimy się o nowe i święte powołania kapłań-skie, zakonne i misyjne szczególnie z naszej parafii oraz o łaskę wytrwania dla powołanych.  Formularz: Najświętsza Maryja Panna Matka Dobrej Rady (nr 33), Mszał Maryjny s. 143, Lekcjonarz Maryjny s. 135.  Wierni na całym świecie wzywają Najświętszą Pannę, Matkę dobrej rady, odmawiając Litanię do Najświętszej Maryi […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VI / CIERPLIWOŚĆ / konferencja

Dzisiaj będzie o owocu cierpliwości. Nie wiem dlaczego, ale kiedy myślałem o cierpliwości, przyszedł mi do głowy obraz kroplówki. Wiemy, że kto ją przyjmuje, powinien uzbroić się w cierpliwość. Zapytałem kiedyś znajomego lekarza: Dlaczego tak jest, że pacjent musi grzecznie czekać, aż to lekarstwo powoli trafi do jego organizmu? Czy nie można by go od […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VI / CIERPLIWOŚĆ / medytacja

Jest 2 sierpnia – szósty dzień naszego pielgrzymowania…  Ile razy zdarzyło się tobie tracić cierpliwość… do innych, ale także do siebie… może w tej drodze pielgrzyma także zbrakło ci cierpliwości… Wysłuchasz teraz słowa, które jest wezwaniem, 95  by odnaleźć w sobie cierpliwość, nie będącą owocem naszej natu-ry, ale obecności Świętego Ducha… słuchaj tej zachęty z […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Grupy kolorowe PPAG 2019 Wydarzenia

Msza Św. w nadesłanych intencjach

Msza Święta w intencjach przesłanych na naszą skrzynkę zostanie odprawiona 04.08 (w niedzielę) o godzinie 11:30 na trasie naszej pielgrzymki w kościele w Działoszynie. Do tego czasu możecie jeszcze wysyłać intencje, które zaniesiemy dla Was prosto przed tron Pani Jasnogórskiej.

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VI / CIERPLIWOŚĆ / czytania

Intencja dnia: Modlimy się za biednych, ubogich i więźniów.  Formularz: Najświętsza Maryja Panna z Nazaretu (nr 8), Mszał Maryjny s. 55, Lekcjonarz Maryjny s. 45.  Życie ukryte, jakie prowadził Jezus w Nazarecie, jest ta-jemnicą zbawienia i przykładem świętego życia rodzinnego. W domu nazaretańskim Zbawiciel poddany Maryi i Józefowi (por. Łk 2,51) spędził większą część swego […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ V / MIŁOŚĆ / konferencja

Powstało o niej wiele piosenek… Na przykład ostatnio po-pularny przebój, w którym autor zwierza się: „Ciągle chodzę, w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja Ciebie mam, Ciebie mam, największą przygodę, jaką zesłał […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ V / MIŁOŚĆ / medytacja

Jest 1 sierpnia – piąty dzień naszego pielgrzymowania…  Co wyróżnia ciebie jako chrześcijanina z całego tłumu do-brych ludzi?… Co sprawia, że twoje życie już nie jest tylko spra-wiedliwe, życzliwe dla innych, empatyczne, radosne… Co czyni je życiem ucznia Jezusa – to kolejny owoc obecności Ducha Święte-go w tobie – miłość. Posłuchaj, jak najmłodszy z Apostołów […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ IV / POKÓJ / konferencja

Zapewne w swoim życiu słyszeliście od kogoś lub sami to komuś powiedzieliście: „Daj ty mi święty spokój!” Nieraz te słowa wypowiadamy, bo nie chcemy zmierzyć się z jakimś problemem. Odkładamy go na bok. Zatykamy na ten problem swoje uszy. Pró-bujemy go zagłuszyć czymkolwiek i w jakikolwiek sposób. Ale to najczęściej nie przynosi dobrych efektów. Problem […]

Więcej
Bez kategorii Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ IV / POKÓJ / medytacja

Jest 31 lipca – czwarty dzień naszego pielgrzymowania…  Czy naprawdę wierzysz, że twoje grzechy mogą zostać ci odpuszczone, czy ufasz, że w sakramencie pojednania twoja zra-niona natura może stać się za darmo odnowiona mocą wezwania nad tobą Ducha Świętego… Ducha, który niesie pokój… Posłu-chaj słów, które zaproszą cię po raz kolejny do takiej wiary…  Dzisiejsze […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ IV / POKÓJ / czytania

Intencja dnia: Modlimy się za chorych, cierpiących i prześla-dowanych.  MSZA ŚWIĘTA  Formularz: Najświętsza Maryja Panna Królowa Pokoju (nr 45), Mszał Maryjny s. 181, Lekcjonarz Maryjny s. 183.  NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA  KRÓLOWA POKOJU  Z racji ścisłej i głębokiej więzi z Synem, „Księciem Poko-ju” (por. Ant wej, Iz 9,5; 1 Czyt, Iz 9,1-6) Najświętsza Panna coraz częściej […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ III / ŁAGODNOŚĆ / konferencja

W kolejnym dniu naszej drogi powiemy o łagodności. Mu-simy przyznać, że słowo to straciło chyba dzisiaj na popularności. No, może nie do końca – na kolorowych reklamach i szerokich półkach supermarketów wszechobecne są produkty z napisem: „ketchup łagodny”, „łagodny żel do mycia twarzy”, „łagodny sy-51  rop wykrztuśny” i tak dalej. Jeszcze pies bywa łagodny, bywa […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ III / ŁAGODNOŚĆ / medytacja

Jest 30 lipca – trzeci dzień naszego pielgrzymowania…  Wyobraź sobie najbardziej zepsute moralnie miasto, w któ-rym masz ogłosić dobrą nowinę, ludzie nie od razu pojmą o co ci chodzi i często, z różnych powodów, będą postępowali nie tak, jakbyś tego chciał… w takiej sytuacji potrzebujesz, by Duch Świę-ty obecny w tobie wydał kolejny owoc – […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ III / ŁAGODNOŚĆ / czytania

Intencja dnia: Modlimy się za dzieci i młodzież.  MSZA ŚWIĘTA  Formularz: Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych (nr 42), Mszał Maryjny s. 172, Lekcjonarz Maryjny s. 172.  Kościół często doświadczał potężnej pomocy Bożej Rodzi-cielki w prześladowaniach wzniecanych przez nieprzyjaciół chrze-ścijańskiej wiary. Dlatego już od pierwszych wieków ery chrześci-jańskiej przyjął się zwyczaj wzywania Najświętszej Panny w bu-rzach […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ II / UPRZEJMOŚĆ / konferencja

Witajcie w drugim dniu pielgrzymki! Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że jako ksiądz spotykam ludzi, którzy zadają mi różne pytania. Cieszę się z tego, że widzą oni w księdzu kogoś, z kim mogą szczerze porozmawiać. Ale wśród tych różnych pytań, nie-raz bardzo trudnych, jest jedno szczególnie trudne. Brzmi ono na-stępująco: „Proszę księdza, co zrobić, aby zmienił […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ II / UPRZEJMOŚĆ / medytacja

Jest 29 lipca – drugi dzień naszego pielgrzymowania…  Dziś posłuchasz słów, które św. Paweł kieruje do wspólno-ty Kościoła w sercu ówczesnego świata… postaraj się skupić, by to słowo stało się także wyzwaniem dla twojego serca…  Dzisiejsze słowo pochodzi z Listu do Rzymian: 33  (16) Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ II / UPRZEJMOŚĆ / czytania

Intencja dnia: Modlimy się za naszą Ojczyznę; polecamy wszystkie rodziny.  MSZA ŚWIĘTA  Formularz: Najświętsza Maryja Panna Matka Pocieszenia  (nr 41), Mszał Maryjny s. 169, Lekcjonarz Maryjny s. 167.  Wydarzenia, w których wszechmogący i miłosierny Bóg spieszy z pomocą swemu ludowi w ucisku lub na wygnaniu, przedstawia Pismo Święte jako „pociechę Boga”, Największą zaś pociechą dla […]

Więcej
Następna strona