Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VI / CIERPLIWOŚĆ / medytacja

Jest 2 sierpnia – szósty dzień naszego pielgrzymowania… 

Ile razy zdarzyło się tobie tracić cierpliwość… do innych, ale także do siebie… może w tej drodze pielgrzyma także zbrakło ci cierpliwości… Wysłuchasz teraz słowa, które jest wezwaniem, 95 

by odnaleźć w sobie cierpliwość, nie będącą owocem naszej natu-ry, ale obecności Świętego Ducha… słuchaj tej zachęty z wielką uwagą… 

Dzisiejsze słowo pochodzi z Listu św. Jakuba Apostoła: 

(7) Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. (8) Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniaj-cie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. (9) Nie uskar-żajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. (10) Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. (11) Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. 

Jk 5,7-11 

Czy doświadczyłeś już w swoim życiu cierpliwości, która chroniła pokój twojego serca?… Pomyśl także o tych sytuacjach, gdy cierpliwości ci zabrakło, gdy twoje serce weszło w gniew, a ty zapomniałeś w tym doświadczeniu o całym świecie, zapomniałeś o szczęściu… przypomnij sobie o tych momentach, gdy gniew ode-brał ci kontrolę… 

To doświadczenie bólu nie jest obojętne Jezusowi, dlatego daje tobie przykład proroków i świętych… ich cierpliwość, która chroni władzę nad własnym życiem ma obudzić w tobie takie pra-gnienie… Pragnienie rzeczywistego posiadania swojego życia… pragnienie obecności Ducha Świętego, która owocuje chrześcijań-ską cierpliwością… znajdź w sobie to pragnienie; poszukaj go przez chwilę… 

Święty Jakub przywołuje postać Hioba, który po ludzku traci wszystko, staje się bankrutem, choć w niczym nie zawinił… Może życie dało ci już doświadczyć takiego bankructwa, ale nawet najgorszy los nie jest w stanie zabrać ci twojej godności, co wię-cej, nawet gdy sam ją już oddałeś, masz prawo się o nią skutecznie upomnieć, a pomoże ci w tym owoc cierpliwości… usłysz jeszcze raz obietnicę, którą daje Święty Jakub: Pan jest pełen litości i mi-łosierdzia… 

Jk 5,7-11 

Jezu, daj mi Twego Ducha, niech zaowocuje we mnie chrześcijańską cierpliwością, niech wróci w moje ręce ster mego życia i godność Twojego dziecka… Przybądź Duchu Święty… 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…