Kim jest Ta?

czyli PPAG 2023

Kim jest Ta?

Może i Was nurtuje to pytanie zawarte w tegorocznym haśle PPAG?! Kim jest Ta? To pytanie zrodziło się jako zachwyt na widok Oblubienicy w Pieśni nad pieśniami. Oblubienicy, która w całej księdze Pieśni nad pieśniami pozostaje kimś powabnym, pięknym i bardzo tajemniczym.

O jaką Oblubienicę więc chodzi? Od samego początku Kościół miał świadomość, że jako wspólnota jest Oblubienicą Chrystusa Pana. Chrystus przyszedł na świat po to, aby Tę Oblubienicę odkupić. Przyszedł na świat po to, aby Ją zbawić. Przyszedł po to, by dokonały się Gody Weselne, aby ze Swoją Oblubienicą na zawsze się zjednoczyć.

Kim jest Ta? Kim jest Wspólnota Kościoła, którą tworzymy? Kościół który jest Święty świętością Swojego Pana a jednocześnie jest grzeszny naszymi grzechami. Przedziwna tajemnica, która nie ma nas odstraszać, ale zachęcać do poznania. Chcemy odkryć Kościół,  który staje się naszym domem; do którego mamy ochotę wracać.

Kim jest Ta? Pytając o Kościół nie możemy nie dostrzec Maryi, która jest Matką Kościoła. Od Maryi chcemy uczyć się tego co znaczy być Oblubienicą Pana. Od Maryi chcemy uczyć się zawierzenia, zaufania, nade wszystko miłości i trwania przy Chrystusie Panu.

Wyruszamy razem, by poszukać w sobie odpowiedzi na pytanie: Kim jest Ta?