Zapisz się juz dziś!

Sprawdź, jak to zrobić

Jeśli wybierasz
Grupę Kolorową

Zapisz się online:

1. Formularz zapisu

2. Oświadczenie dla osób niepełnoletnich

Jeśli wybierasz
Grupę Promienistą

Zapisz się osobiście:

1. Pobierz formularz zgłoszeniowy

2. Wypełnij formularz

3. Złóż wypełniony formularz w parafii, z której wyrusza Twoja grupa

4. Oświadczenie dla osób niepełnoletnich

Jeśli wybierasz
Grupę Rowerową

Zapisz się osobiście:

1. Pobierz formularz zgłoszeniowy

2. Wypełnij formularz

3. Złóż wypełniony formularz w parafii, z której wyrusza Twoja grupa

4. Oświadczenie dla osób niepełnoletnich

UWAGA

BĘDĄC OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ JESTEŚ ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ U PRZEWODNIKA SWOJEJ GRUPY WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIE: GRUPY KOLOROWE, GRUPY PROMIENISTE I ROWEROWE.

formularz zgłoszeniowy
(do druku)

Pobierz

formularz zgłoszeniowy
(online)

Zapisz się

regulamin PPAG


Przeczytaj