Bez kategorii Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ IV / POKÓJ / medytacja

Jest 31 lipca – czwarty dzień naszego pielgrzymowania… 

Czy naprawdę wierzysz, że twoje grzechy mogą zostać ci odpuszczone, czy ufasz, że w sakramencie pojednania twoja zra-niona natura może stać się za darmo odnowiona mocą wezwania nad tobą Ducha Świętego… Ducha, który niesie pokój… Posłu-chaj słów, które zaproszą cię po raz kolejny do takiej wiary… 

Dzisiejsze słowo pochodzi z Listu do Hebrajczyków: 

(24) Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, (25) nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. (26) Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. (27) A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 

Hbr 9,24-28 

Czy usłyszałeś, jak autor natchniony mówił o wstawiennic-twie Jezusa?… Dotyczy ono także ciebie…Jezus stojąc przed obli-czem Ojca, wstawia się za tobą, zobacz oczyma duszy, jak stoi On z rozłożonymi rękami przed tronem Boga Ojca i wypowiada twoje imię… wejdź przez chwilę w to wydarzenie i przyglądaj się mu w ciszy i zdumieniu… 

Jezus stoi przed Ojcem i pokazuje mu swoje przebite rę-ce… Prosząc za tobą, nie robi nic wbrew woli swego Ojca, bo wie jak bardzo Ojciec kocha ciebie… Prosi dla ciebie o dar Ducha Świętego, który zaowocuje pokojem w twoim życiu i da ci odwagę zaakceptować przebaczenie… Zastanów się teraz, czy kiedykol-wiek pomyślałeś przy spowiedzi, że gdy ty walczysz ze wstydem wyznania grzechów, Jezus wyprasza ci u Ojca Ducha Pokoju… Podziękuj teraz Bogu za wszystkie rozgrzeszenia, których dane ci było doświadczyć… 

Wsłuchaj się w to słowo jeszcze raz i usłysz zapowiedź po-nownego przyjścia Pana, który objawi się jako twój Zbawiciel… 

Hbr 9,24-28 

Złącz teraz swoją modlitwę z modlitwą Jezusa i wołaj o Ducha Świętego, niech zaowocuje dziś darem pokoju w pokornym stawaniu w prawdzie o sobie… Przyjdź Duchu Święty… 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…