Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VIII / DOBROĆ / medytacja

Jest 4 sierpnia – ósmy dzień naszego pielgrzymowania… 

Wielu, słysząc słowo o bogactwie, myśli zaraz o stanie swojego konta czy portfela, to zbyt płytkie myślenie. Czy zauwa-żasz, że ty także jesteś bogaczem, a Święty Paweł odsłoni przed tobą prawdę, jaką możliwość niesie twoje bogactwo, posłuchaj zachęty, którą wysłał do jednego ze swoich duchowych synów… 

Dzisiejsze słowo pochodzi z Pierwszego Listu do Tymo-teusza: 

(17) Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, (18) niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, (19) odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. 

1 Tm 6,17-19 

Zauważyłeś już, że bogactwem jest po prostu to, co teraz posiadasz?… Siła, dzięki której idziesz drogą pielgrzyma, woda w zapasie, kanapka, ciastko, cień albo choć czapka na głowie, twoja wiara i nadzieja, twoje doświadczenie itd… To całe twoje bogac-two… Czy podziękowałeś Bogu za to, co masz…, że uczynił cię bogaczem? Jeżeli nie, uczyń to teraz, postaraj się pomyśleć o aktu-alnym bogactwie… 

Teraz zobacz, że to, co posiadasz, umożliwi ci zdobycie bogactwa wiecznego… nasza zraniona natura nie jest jednak przy-chylna do zdobywania wieczności, której nie rozumie i nie może zmysłowo doświadczyć, dlatego dobroć ogranicza do tego, co nam zbywa lub przynajmniej każe zabezpieczyć coś dla siebie… Jezus oferuje ci swojego Ducha, swoją naturę, która owocuje dobrocią nie tylko humanitarną, ale chrześcijańską… dobrocią na wzór Sy-na Człowieczego… 

Bóg pragnie stać się twoją nadzieją, usłysz jeszcze raz to zaproszenie do hojności…, a tak naprawdę do otwarcia serca na jeszcze większe, duchowe bogactwo… Posłuchaj, jak Bóg zapo-wiada tobie życie prawdziwe… 

1 Tm 6,17-19 

Duchu Święty daj mi rozpoznać bogactwo mojego życia i daj mi owoc dobroci, bym potrafił znaleźć nadzieję w Ojcu… Przybądź Duchu Święty… 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…