Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ VII / OPANOWANIE / medytacja

Jest 3 sierpnia – siódmy dzień naszego pielgrzymowania… 

Zastanów się, jak wyglądała twoja droga pielgrzymia do dzisiejszego dnia, do tego miejsca, gdzie teraz jesteś… może do-świadczyłeś już walki ze smutkiem, zdenerwowaniem, ze słabo-ścią twojego ciała… może już straciłeś panowanie nad sobą… Posłuchaj teraz apostoła, którego Jezus ustanowił Skałą, choć ten wiele razy nie potrafił zapanować nad sobą i swoim życiem… 

Dzisiejsze słowo pochodzi z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła: 

(3) Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z 112 

martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: (4) do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędną-cego, które jest zachowane dla was w niebie. (5) Wy bowiem jeste-ście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. (6) Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych do-świadczeń. (7) Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. 

1 P 1,3-7 

Zauważyłeś, że dzisiejsze słowo rozpoczęło się od uwiel-bienia Boga?… Piotr znajduje nadzieję w historii Jezusa i błogo-sławi Ojca, który w ten sposób okazał mu miłosierdzie… Może czujesz, że zawiodłeś, może czujesz się zdrajcą, tak jak on…, zo-bacz w osobie Piotra naukę szukania nadziei dla siebie, zauważ, że Bóg pragnie zaprosić cię w zbawczą historię, by okazać miłosier-dzie, bo to ono jest jedyną odpowiedzią Ojca na twoje zdrady, nie-dociągnięcia… grzechy… 

Piotr zapowiada ci, w imieniu Boga, że jest przygotowane dziedzictwo; dziedzictwo, które jest niezniszczalne, nie dotknięte żadną słabością i pełne życia… Czy chciałbyś doświadczyć tego dziedzictwa?… Czy chciałbyś odziedziczyć siłę, która nie tylko pomoże ci przetrwać, ale sama przeprowadzi cię przez smutek i różnorodne doświadczenia?… Jeżeli budzi się w tobie to pragnie-nie, Bóg już jest gotowy na nie odpowiedzieć… 

Ogień próby stanie się dla ciebie płomieniem miłości, gdy zaproszony Duch Święty zaowocuje darem opanowania, żadne niepokoje zewnętrzne ani żądze zranionej natury, nie odbiorą ci blasku… będziesz zwycięzcą jak Piotr… święty, choć wątpiący… święty, choć zaparł się Pana, święty, choć grzesznik i będziesz 113 

wraz z nim błogosławić Boga za dar twojej nowej natury… Słu-chając tego słowa jeszcze raz zacznij w sercu błogosławić za to, co już dostrzegłeś… 

1 P 1,3-7 

Poproś teraz o Ducha Jezusa, który daje owoc opanowania, niech stanie się On twoją nową naturą… Przybądź Duchu Świę-ty… 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…