Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2019

DZIEŃ V / MIŁOŚĆ / medytacja

Jest 1 sierpnia – piąty dzień naszego pielgrzymowania… 

Co wyróżnia ciebie jako chrześcijanina z całego tłumu do-brych ludzi?… Co sprawia, że twoje życie już nie jest tylko spra-wiedliwe, życzliwe dla innych, empatyczne, radosne… Co czyni je życiem ucznia Jezusa – to kolejny owoc obecności Ducha Święte-go w tobie – miłość. Posłuchaj, jak najmłodszy z Apostołów uka-zuje powagę tego owocu… 

Dzisiejsze słowo pochodzi z Pierwszego Listu św. Jana: 

(14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. (15) Każdy, kto nienawi-dzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. (16) Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. (17) Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? (18) Dzieci, nie miłujmy słowem i języ-kiem, ale czynem i prawdą! 

1 J 3,14-18 

Jan mówi bez żadnych wątpliwości, że pokonaliśmy drogę ze śmierci do życia… Czy masz tę samą pewność?… Czujesz, że żyjesz?… że zostawiłeś za sobą śmierć i jej dzieła? Pomyśl teraz przez chwilę, czy ta pielgrzymka pomogła ci odkryć nowy wymiar życia?…

Jan napisał, że miłość jest oznaką życia… Czy wiesz, czym jest miłość?… Czy dane było ci już doświadczyć, że to nie uczucie, ale decyzja bycia dla braci i sióstr?… Uczucia, choć ważne, nie 80 

grają tu pierwszej roli, to właśnie miłość, jako decyzja nadprzyro-dzona, nadnaturalna, pozwala przejść nad uczuciami negatywny-mi, tak jak w przypadku matki zdenerwowanej przez swoje dziec-ko, a jednak pozostającej z nim w relacji miłości… Odnajdź teraz w swoim życiu przykłady miłości jako decyzji, którą przekraczałeś negatywne uczucie… 

Może dostrzegłeś w sobie niewiele takiej chrześcijańskiej miłości, ale nie trać nadziei, w dzisiejszej drodze, może ona się jeszcze objawić… Słuchając tego słowa jeszcze raz, pomyśl do czego dziś zaprasza cię Pan, mówiąc byś miłował czynem i praw-dą… 

1 J 3,14-18 

Wołaj teraz z głębi twego serca, wołaj zgodnie z pragnie-niem życia: Duchu Jezusa, daj mi miłość, daj mi więcej miłości, abym mógł żyć i ożywiać tych, którzy idą obok mnie… Przyjdź Duchu Święty… 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…