PPAG

Aktualności

Duchowe pielgrzymowanie Duchowość

CZYTANIA DZIEŃ DRUGI 29 LIPCA 2023 (sobota)

PIERWSZE CZYTANIE Pwt 30, 15-20 Wierność i grzech, życie i śmierć Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu:«Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i naka- zy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość

MEDYTACJA DZIEŃ PIERWSZY 28 LIPCA 2023 (piątek)

Rozpoczynamy naszą pielgrzymkę, która może stać się dla nas niezwykłą przygodą bliskości z Bogiem. Będziemy rozważać słowo natchnione przez Ducha Świętego. Niech Maryja, tak pięk- nie wsłuchana w głos Ojca, uczy nas otwierać się na wyzwalającą prawdę. Bądźmy wrażliwi na Jej pomoc i prowadzenie, abyśmy nie tylko dotarli do celu, jakim jest Jasna Góra, ale nade wszystko duchowo zbliżyli się […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość

KONFERENCJA DZIEŃ PIERWSZY (piątek)

KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH Autorem tegorocznych konferencji (od 1 do 8 dnia) jest ks. Krzysztof Wons SDS. Dziękujemy ks. Krzysztofowi za możliwość skorzystania z materiałów zamieszczonych w książce pt. „Opowieść o tęskniących za domem”. Ksiądz Krzysztof Wons jest obecnie dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Tegoroczne konferencje inspirowane są przypowieścią o synu marnotrawnym, w której będziemy […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość

CZYTANIA DZIEŃ PIERWSZY 28 LIPCA 2023 (piątek)

PIERWSZE CZYTANIE 1 Tm 2, 1-8 Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza Umiłowany:Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli pro- wadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe Ogólne PPAG 2023 Wydarzenia

Transmisja Apeli Jasnogórskich / 2023

Drodzy Pielgrzymi i nasi sympatycy! W tym roku jak i w ubiegłych latach postanowiliśmy, że będziemy w łączności on-line w najważniejszej godzinie – w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Codziennie o 21:00, na naszym Facebooku (PPAG) będziemy udostępniać transmisję live wybranej grupy. 27 lipca – Promienista Janikowo 28 lipca – Promienista Gniewkowo 29 lipca – Promienista Biechowo […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2021

DZIEŃ 9 / MEDYTACJA

5 sierpnia Wstańcie, chodźmy nieść nadzieję ​Zdarza się, że jakaś choroba spada na człowieka jak grom z jasnego nieba. Schorzeń pojawia się tyle, że nie wiadomo co z tym wszystkim zrobić. Bywa, że najprawdopodobniej jest już za późno. Najgorzej, jeśli sytuacja, w której się człowiek znajduje, pozbawia go tego, co umiera ostatnie – nadziei!  ​Posłuchajmy Świętego Łukasza:  Gdy […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 9 / KONFERENCJA

5 sierpnia Wstańcie, chodźmy być misjonarzami Tajemnica miłości Na koniec pielgrzymowania i na koniec naszego poszukiwania tych, do których mamy wstać i iść, do których jesteśmy posłani, dobrze, żebyśmy usłyszeli jeszcze słowo pokrzepienia dla nas samych. Dobrze, żebyśmy uwierzyli, że to właśnie nas stać na heroizm miłości, która słucha i która niesie Jezusa naprawdę na krańce […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 9 / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                          Dz 1,3-8 Będziecie moimi świadkami na krańce ziemi Czytanie z Dziejów Apostolskich Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.  A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 8 / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                           Rz 10,9-18 Jak piękne stopy tych,  którzy zwiastują dobrą nowinę Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian Bracia: Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 8 / MEDYTACJA

4 sierpnia Wstańcie, chodźmy do niewierzących Trudno jest pomóc komuś, kto nie potrzebuje pomocy. Przynajmniej za takiego się uważa. Wyleczyć kogoś, kto nie wierzy, że leczenie ma jakiś sens. Kto podważa autorytet lekarza i chociażby poszuka sobie na forum internetowym jakichś domowych sposobów na własne schorzenia, bo przecież z wszystkim można poradzić sobie naturalnie.  Posłuchajmy ewangelisty […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 8 / KONFERENCJA

4 sierpnia Wstańcie, chodźmy do niewierzących i tych,  którzy nie wierzą w Jezusa Tajemnica niepewności Papież Franciszek na początku czerwca tego roku wygłosił bardzo ważne przemówienie do nauczycieli i wychowawców – ale jego słowa są też ważne dla nas i dla dzisiejszego tematu. Jego słowa ważne dla każdego, kto chce iść w świat i mówić […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 7 / KONFERENCJA

3 sierpnia Wstańcie, chodźmy do zranionych w Kościele Tajemnica solidarności Pójście do zranionych w Kościele jest bardzo trudne. Jest bodaj najtrudniejsze – bo trzeba i tu zacząć od ich wysłuchania. I z doświadczenia wiem, jak bardzo to słuchanie nas boli. Z doświadczenia wiem, jak włączają się niemal natychmiast mechanizmy obronne. Nawet, jeśli całym sercem stoimy […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

Dzień 7 / MEDYTACJA

3 sierpnia Wstańcie, chodźmy do zranionych w Kościele Są takie choroby, które wymagają leczenia długoterminowego. Schorzenia, do których potrzeba ogromnej cierpliwości ze strony lekarza, ale także pacjenta. Rany, które goją się bardzo długo. Grzechy, których istnienia nie sposób zaakceptować, ale też często wybaczyć.   Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu «uczniami». A gdy jedli, rzekł: […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 7 / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                         Iz 55,3-11 Nowe i wieczne przymierze. Człowiek nieustannie musi uświadamiać sobie, że nawrócenie to ciągłe dostosowywanie swojego myślenia do myśli Boga. Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 6 / MEDYTACJA

2 sierpnia Wstańcie, chodźmy do uchodźców ​Wędrujemy już kilka dni i możliwe, że nasze oczekiwanie na medyczną pomoc przestaje być już kwestią wyobraźni podczas medytacji, ale fizyczne zmęczenie i ból zaczynamy odczuwać namacalnie. Pewnie już myślami wybiegamy do tego, co za 3 dni… osiągnięcie celu! Wiemy, jak długo to potrwa, mamy plan, medyczne zabezpieczenie i żywność.  ​Po […]

Więcej
Bez kategorii Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 6 / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                      Pwt 10,17-19 Bóg miłuje cudzoziemca i udziela mu chleba i odzienia  Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami: «Wasz Pan Bóg jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami. Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 6 / KONFERENCJA

2 sierpnia Wstańcie, chodźmy do uchodźców Jesień ubiegłego roku spędziłam w podróżach po Europie – podróżach śladami uchodźców. Spotkałam dziesiątki osób z: Afganistanu, Syrii, Iraku, Rwandy, Erytrei. Rozmawiałam z tymi, którzy próbują im pomagać godnie żyć.  Wiosna przyniosła zmianę na mapie świata. Po tym, jak Władimir Putin rozpętał wojnę, zamieszkały wśród nas miliony uchodźców z Ukrainy. […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 5 / MEDYTACJA

1 sierpnia Wstańcie, chodźmy do chorych i cierpiących ​Pamiętam, że od zawsze szpitale i przychodnie, widok lekarza czy pielęgniarki, budził we mnie jakieś poczucie lęku. Kiedy zdecydowałem się wstąpić do seminarium duchownego, usłyszałem, że jedną z form przygotowania do kapłaństwa są praktyki w szpitalach i hospicjach. Oczywiście bałem się wówczas o siebie, o to, jak sobie tam poradzę. Szybko jednak […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 5 / KONFERENCJA

1 sierpnia Wstańcie, chodźmy do chorych, cierpiących, terminalnie chorych i przebywających w hospicjach Tajemnica bliskości W dziennikarskiej pracy najtrudniejszymi miejscami, do których musiałam wejść, były hospicja.  Widziałam wcześniej śmierć.  Mieszkałam przez kilkanaście lat z dziadkiem. Kiedy zaczął chorować, było oczywiste, że będzie umierać w domu. Bardzo się bałam tego umierania. Przez wiele tygodni nocami nasłuchiwałam jego […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 5 / CZYTANIA

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia: Dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się unosił pychą.  Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 4 / MEDYTACJA

Wstańcie, chodźmy do ubogich i bezdomnych / Tajemnica równości

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 4 / CZYTANIA

Wstańcie, chodźmy do ubogich i bezdomnych / Tajemnica równości

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 4 / KONFERENCJA

Wstańcie, chodźmy do ubogich i bezdomnych / Tajemnica równości

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2022

DZIEŃ 3 / KONFERENCJA

Wstańcie, chodźmy do żyjących w związkach niesakramentalnych i do osób homoseksualnych Tajemnica bezradności

Więcej
Poprzednia strona · Następna strona