PPAG

Aktualności

Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ V/TOBIE JE PRZYNOSIMY! PRZYJMIJ NAS PANIE!/KONFRERENCJA

Pielgrzymowanie do Maryi i z Maryją trwa. Wiemy, że tam gdzie Ona, obecny jest też Jezus. Ta świadomość przynosi pokój serca. Nie możemy jednak zapomnieć w tej drodze o Józefie. Jego cicha, nienarzucająca się obecność dodaje nam odwagi. Wiedząc, jaka relacja łączyła go z Jezusem, możemy przyzywać jego wstawiennictwa także w kontekście wczorajszych rozważań o […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ V/TOBIE JE PRZYNOSIMY! PRZYJMIJ NAS PANIE!/ CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE Wj 16, 2-4. 12-15 Bóg daje cudowny pokarm Czytanie z Księgi Wyjścia Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ IV/WYSŁUCHAJ NAS PANIE!/MEDYTACJA

Jak Twoje samopoczucie? To już czwarty dzień więc możesz odczuwać ból nóg. Jesteś zmęczony czy gotowy na kolejną dawkę Słowa Bożego? Dziś trochę o tym, że Słowo Pana ma moc, więc może ta poranna medytacja przebudzi cię trochę i zachęci do złożenia swoich trosk w ręce Boga, który zawsze wysłuchuje naszego wołania. Niech Duch Święty […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ IV/WYSŁUCHAJ NAS PANIE!/KONFRENCJA

Na pielgrzymkowym szlaku poznajemy siebie samych, widzimy nasze mocne i słabe strony. To co często udaje się schować, nawet przed sobą samym, w takiej podróży staje się widoczne dla nas i innych. Może zauważyłeś już takie elementy twojego charakteru, które odsłoniła tegoroczna pielgrzymka. W trakcie drogi odsłaniamy także pewną głębię liturgii, słuchając katechez o wezwaniach, […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ IV/WYSŁUCHAJ NAS PANIE!/CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE Est 4, 17k. l-m. r-u Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie Czytanie z Księgi Estery Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, mówiąc: «Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, niemającą poza Tobą wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. Słyszałam od młodości mojej […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

Idziemy!

Chodź z nami! Codziennie publikujemy modlitwy, relacje i zdjęcia z trasy każdej grupy PPAG!

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ III/OTO SŁOWO BOŻE!/ MEDYTACJA

Dzień III: „Oto słowo Boże!” (Łk 24, 13-35) Jeżeli Pan Bóg jest z nami w drodze, to oczywiste, że chce z nami rozmawiać. Podobnie jest na Mszy świętej, po obrzędach wstępnych, kiedy to prosimy Boga, aby oczyścił nasze serca i pozwolił przejrzeć, następuje liturgia słowa, gdy Pan do nas mówi.Wołajmy o Ducha i posłuchajmy, jak […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ III/OTO SŁOWO BOŻE!/KONFERNCJA

Trzeci dzień wędrowania. Pierwsze otarcia stóp czy inne niedomagania nie złamały Ciebie i idziesz dalej. Wczorajsza katecheza ukazała Ci głębię pokutnego wezwania: Zmiłuj się nad nami Panie! Miałeś okazję usłyszeć o grzechu i ludzkiej wolności; o panowaniu Boga: i tym powszechnym, i tym nad twoim życiem; a także przypomniałeś sobie historię niewidomego spod Jerycha, który […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ III/OTO SŁOWO BOŻE!/ CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE Ez 2, 8-3, 4 Wizja księgi Czytanie z Księgi Ezechiela To mówi Pan: «Ty, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam». Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ II/ ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI PANIE! /MEDYTACJA

I jak Twoje samopoczucie po pierwszym dniu? Doświadczyłeś już, że Pan Bóg jest z Tobą? Poczułeś Jego obecność? Mam nadzieję, że tak! Zobaczmy, co dzisiaj Bóg do nas chce powiedzieć. Przyzywajmy Ducha i słuchajmy Słowa! Pieśń do Ducha Świętego lub modlitwa: Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ II/ ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI PANIE! /KONFERNCJA

Kolejny dzień wędrowania do Częstochowy jest jednocześnie kolejnym dniem odkrywania języka liturgii. Tak jak wczoraj weszliśmy w głębię pozdrowienia mszalnego: Pan z Wami! Zobaczyliśmy, że jest to zarazem stwierdzenie realizacji Jezusowejobietnicy, jak i życzenie – błogosławieństwo, by obecność Pana trwała wśród nas. W końcu odkryliśmy, że w tym wezwaniu stajemy jako lud wybrany, który ma […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ II/ ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI PANIE! / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE Iz 55, 3-11 Nowe i wieczne przymierze. Człowiek nieustannie musi uświadamiać sobie, że nawrócenie to ciągłe dostosowywanie swojego myślenia do myśli Boga. Czytanie z Księgi Izajasza Tak mówi Pan: «Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto […]

Więcej
Grupy kolorowe PPAG 2021

Informacja

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś odszedł od nas wieloletni pielgrzym – brat Stanisław z grupy Czerwonej. Zakończył on swoją ziemską pielgrzymkę w otoczeniu swojej pątniczej rodziny krocząc do Matki. Wierzymy, że teraz kroczy już tylko po niebiańskich ścieżkach! Rodzinie, bliskim i znajomym składamy kondolencje oraz zapewniamy wsparcie modlitewne. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ I / PAN Z WAMI! / KONFERENCJA

Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę ma pomóc nam na nowo odkryć bogactwo ukryte w liturgii Mszy świętej. Wędrującku Matce, poszukujemy jednocześnie nowej relacji z Tym, na którego Ona wskazuje. Czy jednak jest potrzeba odkrywania liturgii,która jest oparta na prostych gestach, języku ojczystym i powtarzanych wielokrotnie formułach? Może wydawać się, że to, cozamierzamy odnaleźć w tegorocznych […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ I / PAN Z WAMI! / MEDYTACJA

Nie możemy zacząć naszej drogi inaczej jak od modlitwy i medytacji Słowa Bożego. W ten sposób już od lat rozpoczynamy nasz pielgrzymkowy dzień. Tak też powinniśmy zaczynać każdy dzień naszego życia – przywołując Ducha Świętego i otwierając Słowo, które Pan nam daje. Przywołajmy więc Parakleta i prośmy, żeby nas poprowadził podczas tej medytacji. Pieśń do […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ I / PAN Z WAMI! / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE Pwt 8,2-3. 14b-16a W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud manną. Była ona znakiem obecności i opieki Boga. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa «Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan,Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu: czy strzeżesz […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

Beatyfikacja33 i skosztujcie i zobaczcie czyli w drodze do świętości kard. Wyszyńskiego!

6 sierpnia rozpoczną się 33-dniowe ogólnopolskie rekolekcje przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Można w nich uczestniczyć za pośrednictwem Internetu. Organizatorzy zachęcają jednak, by były organizowane także stacjonarnie, w parafiach, bo nie każdy może lub chce być online. Dla naszych pielgrzymów przygotowano specjalne wprowadzenie do rekolekcji BEATYFIKACJA33.pl

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

Okiem pielgrzyma – Duchowa droga

Czy warto pielgrzymować duchowo?Zeszłoroczne doświadczenie pandemii i brak możliwości tradycyjnego (przynajmniej dla mnie) wyruszenia na pielgrzymkowy szlak, dało nam odkryć na nowo pielgrzymowanie duchowe. Dla osób przyzwyczajonych do ,,modlitwy stopami” i pieszej lub rowerowej formy to doświadczenie mogło być nowe. Jednak dla sporej ilości osób, to właśnie pielgrzymka duchowa jest tradycyjną formą. Ja mogę patrzeć […]

Więcej
Bez kategorii Grupy kolorowe Grupy promieniste PPAG 2021

Przewodnicy PPAG 2021!

Nowi Przewodnicy! Coroczne zmiany personalne w naszej Archidiecezji dotyczące wikariuszy i proboszczów, skutkują zmianą przewodników w naszej rodzinie Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej.  Zmiany prezentują się następująco:  Grupa Promienista Gniewkowo – ks. Dawid Mistelski; Grupa Promienista Inowrocław/Jadwiga – ks. Szymon Ciesielski; Grupa Promienista Kruszwica – ks. Jacek Bartmański Życzymy wszystkiego co najlepsze i wielkich owoców w pracy duszpasterskiej, w nowych […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

Okiem pielgrzyma – Intencja

Szczęść Boże, Witajcie! ❤️ W ubiegłym roku nasz projekt pt. „Okiem pielgrzyma” cieszył się pozytywnym odbiorem, dlatego postanowiliśmy kontynuować tę serię, jednakże trochę ją zmodernizowaliśmy. 🙂 Oprócz wpisów, które będą ukazywać się w trakcie PPAG (być może przeplatane będą wersje pisane i wizualne/audio), to po kilku rozmowach, przeżytych doświadczeniach doszliśmy do wniosków, że oprócz „relacji”… […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

Jak mogę pielgrzymować z PPAG?

Cieszymy się, że w tym roku na pielgrzymi szlak możemy wyruszyć w „normalnej” formie. 🙂 Mamy nadzieję, że i w tegorocznej pielgrzymce będą uczestniczyć setki a może i tysiące osób. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, pierwszy raz słyszysz o naszej pielgrzymce, zastanawiasz się czy pielgrzymować, czy warto, a może chcesz wrócić do pątniczego świata […]

Więcej
Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ I/BYLI W DRODZE/ RÓŻANIEC

29.07.2020 r. – środa Rozważania tajemnic chwalebnych różańca I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Na początku tegorocznej wędrówki na Jasną Górę otrzymujemy zapewnienie zmartwychwstania. Napełnieni tą obietnicą módlmy się o potrzebne łaski dla tych, którzy realnie idą i dla tych, którzy pielgrzymują duchowo. Niech tegoroczna pielgrzymka będzie dla wszystkich czasem błogosławionym. II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Jezus wstępuje […]

Więcej
Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

Świadectwa PPAG2020

Szczęść Boże! Zakończyła się nasza sztafeta PPAG2020, jednakże mamy nadzieję, że treści, które były przygotowane pozwoliły i pozwalają Wam trwać w duchu pielgrzymowania. Dziękujemy za każdy wasz odzew, za każdą wiadomość zwrotną, za wasze przemyślenia, refleksje oraz świadectwa. Są one dla nas motywacją i największą nagrodą za trud tegorocznej organizacji, za prace na każdym stopniu […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ IX / WYBRALI SIĘ, WRÓCILI I OPOWIADALI… / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                             Dn 7,9-10.13-14 Szata Jego była biała jak śnieg Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i […]

Więcej
Poprzednia strona · Następna strona