Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ V/TOBIE JE PRZYNOSIMY! PRZYJMIJ NAS PANIE!/MEDYTACJA

DZIEŃ 5 – MEDYTACJA; lektor: J. Wajer, M. Rumianowski

Jaki jest dzisiejszy poranek? Jadłeś już coś, czy jesteś głodny? Śniadanie w Kaliszu będzie dopiero po Mszy… A tu jeszcze post eucharystyczny. Ale może to dobry moment, żeby coś Panu Bogu ofiarować? Może właśnie nasz głód albo zmęczenie? Może tych kilka kilometrów do Kalisza? Co dziś ofiarujesz Panu Bogu? Prośmy Ducha Świętego, żeby nam pomógł.

Pieśń do Ducha Świętego lub modlitwa:
Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru
umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty,
Dawco daru rady, kieruj mną. Duchu Święty, Dawco daru męstwa,
umacniaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi
wytrwać w świętej służbie Bożej. Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu. Duchu Święty,
Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. Amen.

Z Ewangelii według Świętego Łukasza:

Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków.

 O czym myślisz po wysłuchaniu dzisiejszego Słowa? Co cię zatrzymało? Głód czy chleb?
 Wyobraź sobie, że jesteś na pustyni. Niesłychany upał –
jeszcze większy niż na trasie pielgrzymkowej. Przeszedłeś
mnóstwo kilometrów, żeby spotkać i słuchać Jezusa. Cały
dzień nic nie jadłeś, a zapasy już dawno się pokończyły. O czym myślisz? Chce ci się jeszcze słuchać Mistrza?…
 A teraz wyobraź sobie, że jesteś jednym z apostołów. Masz
5 chlebów i 2 ryby. Wiesz, że jeżeli ludzie zostaną, to Jezus
będzie kazał się Tobie nimi podzielić. Sam jesteś głodny.
Co robisz? Czy i tobie nie zależy na tym, aby Jezus odesłał
wszystkich, żebyś został tylko ty i najadł się do syta?…
 Jezus tymczasem prosi, abyś ty dał im jeść – abyś się podzielił. Jakie to trudne!!!
 Dzisiejsze Słowo pokazuje nam jednak, że warto dać coś z
siebie. Warto złożyć ofiarę, bo Jezus to pomnoży. Z 5
chlebów nakarmiono 5 tysięcy mężczyzn i jeszcze zebrano
12 koszów ułomków. To dopiero rozmnożenie.
 Podobnie jest w życiu – im więcej dajesz, tym więcej do
ciebie wraca. Taka jest logika Ewangelii. Miłość dzielona
się nie umniejsza, lecz mnoży! Daj dzisiaj coś z siebie. Do
tego wzywa ciebie Jezus!

Dlatego właśnie podczas Mszy świętej następuje ofiarowanie. Kapłan odmawia błogosławieństwo nad złożonymi w darze chlebem i winem. A my w tym czasie ofiarujemy wszystko co nasze – samych siebie. Po co? Właśnie po to, aby Jezus to wszystko zabrał, błogosławił i rozmnożył. Naprawdę warto dziś coś ofiarować.

Jezus uczy nas, że człowiek zrozumie w pełni siebie tylko wtedy, gdy stanie się darem! Tylko to przyniesie szczęście i spełnienie.

W drodze na Eucharystię wysłuchajmy tego Słowa jeszcze raz i prośmy Jezusa, by przyjął w darze to wszystko, co nasze, by to błogosławił i rozmnożył, abyśmy mogli dawać siebie innym i karmić ich miłością

Odczytujemy: Łk 9, 12-17 (chwila ciszy)…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…