Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ III/OTO SŁOWO BOŻE!/ MEDYTACJA

DZIEŃ 3 – MEDYTACJA; lektor: M. Witasik, M. Rumianowski

Dzień III: „Oto słowo Boże!” (Łk 24, 13-35)

Jeżeli Pan Bóg jest z nami w drodze, to oczywiste, że chce
z nami rozmawiać. Podobnie jest na Mszy świętej, po obrzędach
wstępnych, kiedy to prosimy Boga, aby oczyścił nasze serca i pozwolił przejrzeć, następuje liturgia słowa, gdy Pan do nas mówi.
Wołajmy o Ducha i posłuchajmy, jak Jezus dzisiaj wyjaśnia nam Pisma.

Pieśń do Ducha Świętego lub modlitwa:
Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną. Duchu Święty, Dawco daru męstwa, umacniaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi wytrwać w świętej służbie Bożej. Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu. Duchu Święty, Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. Amen.


Z Ewangelii według Świętego Łukasza:
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas,
odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w
Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby
zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan
rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy
łamaniu chleba.


 Co Ciebie zatrzymało w odczytanym właśnie Słowie? Czujesz, że właśnie w tym momencie Jezus idzie z Tobą, jak
szedł z uczniami do Emaus i wyjaśnia Tobie Pisma? Czujesz, że On nie tylko tłumaczy Pisma, ale za pomocą Słowa
On odczytuje Twoje życie?…


 Po co w ogóle wybrałeś się na pielgrzymkę? Czy idziesz z przyzwyczajenia? Z potrzeby? Ktoś Ciebie namówił? A może przed czymś uciekasz tak jak uczniowie? To nie jest istotne. Najważniejsze, żebyś nie bał się zadawać Jezusowi pytań i słuchać Jego odpowiedzi. Po to jest ta pielgrzymka.


 Zobacz, że w dzisiejszym Słowie podane jest imię tylko
jednego ucznia – Kleofas. Drugie jest pominięte. Dlaczego? Dlatego, żebyś mógł tam wstawić swoje imię. Jezus
chce rozmawiać z Tobą i pomóc Tobie zrozumieć życie,
zrozumieć siebie. Jesteś gotowy na tę rozmowę?


 Bóg mówi do nas przez swoje Słowo. Dlatego codziennie
jest medytacja na pielgrzymce. Dlatego też prosi nas, abyśmy jak najczęściej chwytali za Pismo Święte, abyśmy je
czytali i medytowali. Jak często to robisz? Jak wygląda
Twoje życie Słowem Bożym?…


 Tylko słuchanie Boga, zgłębianie Jego Słowa sprawi, że
nasze serca będą pałały gorliwością i radością. Czytaj i słuchaj Boga!
Zobacz też, że to właśnie wyjaśnianie Pisma podprowadza
uczniów do łamania chleba, przy którym rozpoznają Jezusa. Podobnie jest podczas Mszy świętej, kiedy to zanim zasiądziemy do
stołu eucharystycznego, wpierw siadamy przy stole Słowa (ambonie). Nie pomijajmy tego momentu i nie zasypiajmy, bo otwartość na Słowo będzie owocowała tym, czy rozpoznamy Jezusa. Posłuchaj Słowa jeszcze raz i poproś Jezusa, żeby przez to Słowo pozwolił Tobie zrozumieć siebie i Twoje życie.
Odczytujemy: Łk 24, 13-35 (chwila ciszy)…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…