Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ II/ ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI PANIE! /MEDYTACJA

DZIEŃ 2 – MEDYTACJA; lektor: M. Rumianowski

I jak Twoje samopoczucie po pierwszym dniu? Doświadczyłeś już, że Pan Bóg jest z Tobą? Poczułeś Jego obecność? Mam nadzieję, że tak! Zobaczmy, co dzisiaj Bóg do nas chce powiedzieć. Przyzywajmy Ducha i słuchajmy Słowa!


Pieśń do Ducha Świętego lub modlitwa:
Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru
umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty,
Dawco daru rady, kieruj mną. Duchu Święty, Dawco daru męstwa,
umacniaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi
wytrwać w świętej służbie Bożej. Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu. Duchu Święty,
Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. Amen.

Z Ewangelii według Świętego Łukasza:


Pewnego dnia Jezus wsiadł ze swymi uczniami do łodzi i rzekł do
nich: «Przeprawmy się na drugą stronę jeziora». I odbili od brzegu. A gdy płynęli, zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, tak że fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Przystąpili więc do Niego i obudzili Go, wołając: «Mistrzu, Mistrzu, giniemy!» On zaś wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali: uspokoiłysię, i nastała cisza. A do nich rzekł: «Gdzież jest wasza wiara?» Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu
posłuszne».


 Wiemy już, że Pan Bóg jest z nami, że płynie w łodzi naszego życia. Ale czy wołamy Go, kiedy pojawiają się burze?…
 Bez niego będzie nam trudno dopłynąć do celu. Strach,
zwątpienie i niepewność będą w tym przeszkadzać. Pewnie
też grzech, który nas tak przytłacza. Grzech, z którym walczymy od lat, a tutaj wciąż to samo. Potrzeba nam wołać: Mistrzu ratuj, giniemy! Musimy wołać: Zmiłuj się nad nami!
 Co jest moją aktualną burzą? Z czym sobie nie radzę? Jaki
grzech mnie przerasta? W chwili ciszy opowiedz o tym Jezusowi…
 Wierzysz, że Jezus może Tobie w tym wszystkim pomóc?
Że może przynieść pokój i uciszyć burzę?…
Zmiłuj się nad nami Panie to słowa aktu pokutnego, który ma
miejsce na początku Eucharystii. Wiemy dobrze, że mamy przystąpić do świętych misteriów, których nie jesteśmy godni, dlatego
chcemy w pokorze uznać nasz grzech i naszą słabość. Wiemy
również, że nie przeżyjemy Mszy owocnie i nie doświadczymy
Paschy Pana, jeśli Bóg nas nie oczyści i nie poprowadzi. Dlatego
wołamy Pana o zmiłowanie się nad nami i prosimy o Jego protek cję. Chcemy, by był naszym Władcą i Panem, by żył i królował waszych sercach. To przecież znaczą słowa Kyrie eleison. Posłuchaj słowa jeszcze raz, a potem pomyśl, co Tobie zasłania Boga, jakie grzechy uderzają w łódź Twojego życia i wołaj: Mistrzu ratuj! Panie zmiłuj się nade mną!


Odczytujemy: Łk 8, 22-25 (chwila ciszy)…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…