Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ IV/WYSŁUCHAJ NAS PANIE!/MEDYTACJA

DZIEŃ 4 – MEDYTACJA; lektor: D. Górska, M. Rumianowski

Jak Twoje samopoczucie? To już czwarty dzień więc możesz odczuwać ból nóg. Jesteś zmęczony czy gotowy na kolejną dawkę Słowa Bożego? Dziś trochę o tym, że Słowo Pana ma moc, więc może ta poranna medytacja przebudzi cię trochę i zachęci do złożenia swoich trosk w ręce Boga, który zawsze wysłuchuje naszego wołania. Niech Duch Święty nas poprowadzi!


Pieśń do Ducha Świętego lub modlitwa:
Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru
umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty,
Dawco daru rady, kieruj mną. Duchu Święty, Dawco daru męstwa,
umacniaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi
wytrwać w świętej służbie Bożej. Duchu Święty, Dawco daru bo jaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu. Duchu Święty,
Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. Amen.

Z Ewangelii według Świętego Łukasza:
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w
szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne
mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy; «Och, czego chcesz od
nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto
jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i
wyjdź z niego!» Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z
niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich
w zdumienie i mówili między sobą: «Cóż to za słowo? Z władzą i
mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą». I wieść o
Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka
gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i
usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły
z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie
pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.


 Dzisiaj znów widzimy, jaką siłę ma Boże Słowo – słowo
Jego było pełne mocy. Słowo Jezusa wyrzuca nawet złe duchy. Czy uciekam się do tego Słowa, kiedy mnie ogarniają
złe duchy zniechęcenia, niewiary czy zwątpienia?
 To samo Słowo nie tylko wyrzuca złe duchy, ale również
uzdrawia, co widzimy na przykładzie teściowej Piotra. Jezus rozkazuje swoim słowem i gorączka ustaje. A Ty –wierzysz w moc Jezusowego słowa?
 Zobacz, mieszkańcy Kafarnaum oraz okolicznych miejscowości uwierzyli i każdy, kto tylko cierpiał na jakąś dolegliwość, przychodził do Jezusa, aby Ten go uzdrowił. Wiedzieli, że Jezus może to uczynić.
 A Ty? Szukasz wsparcia w słowie Jezusa? Przychodzisz do
Niego ze swoimi rozterkami i niepokojami? Powierzasz też Jemu swoich bliskich?…
 Do kogo mamy iść z prośbą o pomoc? Przecież nie do
wróżki czy bioenergoterapeuty bądź też do dziwnych cudotwórców. Jezus jest naszym lekarzem!
Dlatego też podczas Eucharystii, zaraz po doświadczeniu mocy
Słowa Bożego następuje Modlitwa powszechna – moment, w którym przedstawiamy Bogu wszystkie nasze intencje. Kiedy przynosimy do Jezusa naszych najbliższych i prosimy, żeby zaradzał naszym i ich potrzebom.
Jeszcze raz posłuchajmy Ewangelii i pomyślmy, że Jezus przychodzi do naszych kościołów i naszych domów, by uzdrawiać to wszystko, co jest w nich chore. O co Ty poprosisz dziś Jezusa?

Odczytujemy: Łk 4, 31-41 (chwila ciszy)…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…