PPAG

Aktualności

Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ I/BYLI W DRODZE/ RÓŻANIEC

29.07.2020 r. – środa Rozważania tajemnic chwalebnych różańca I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Na początku tegorocznej wędrówki na Jasną Górę otrzymujemy zapewnienie zmartwychwstania. Napełnieni tą obietnicą módlmy się o potrzebne łaski dla tych, którzy realnie idą i dla tych, którzy pielgrzymują duchowo. Niech tegoroczna pielgrzymka będzie dla wszystkich czasem błogosławionym. II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Jezus wstępuje […]

Więcej
Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

Świadectwa PPAG2020

Szczęść Boże! Zakończyła się nasza sztafeta PPAG2020, jednakże mamy nadzieję, że treści, które były przygotowane pozwoliły i pozwalają Wam trwać w duchu pielgrzymowania. Dziękujemy za każdy wasz odzew, za każdą wiadomość zwrotną, za wasze przemyślenia, refleksje oraz świadectwa. Są one dla nas motywacją i największą nagrodą za trud tegorocznej organizacji, za prace na każdym stopniu […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ IX / WYBRALI SIĘ, WRÓCILI I OPOWIADALI… / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                             Dn 7,9-10.13-14 Szata Jego była biała jak śnieg Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ VIII / ZNIKNĄŁ IM Z OCZU… / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                             Hbr 10,19-25 Wezwanie do wytrwania Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ VII / POZNALI GO… / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                     1 Kor 10,16-17 Eucharystia jednoczy tych, którzy ją przyjmują Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia:             Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem […]

Więcej
Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

Komunikat dot. organizacji wejścia na Jasną Górę

Drodzy pielgrzymi i sympatycy PPAG. W związku z panującą sytuacją i tegoroczną formą PPAG mamy do Was kilka prośb: ❗W ostatnim etapie pielgrzymki wiodącym na Jasną Górę wyruszyć mogą WYŁĄCZNIE przewodnicy z 3 osobowymi delegacjami poszególnych grup. ❗ Wszystkich chcących powitać Pielgrzymów prosimy o udanie się na Jasną Górę i oczekiwanie na alejach jasnogórskich. NIE […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ VI / ZASIEDLI DO STOŁU / KONFERENCJA

Przekroczyliśmy półmetek pielgrzymki. Ewangelista Łukasz mówi, że gdy doszli do wsi, która była celem ich podróży, Jezus robił wrażenie, że chce iść dalej. Wierzyć, to znaczy wyjść daleko poza punkt, który dotychczas uważało się za docelowy. Wiara jest horyzontem, który mamy osiągać, a który jednocześnie nieustannie odkrywa nam nowe perspektywy. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ VI / ZASIEDLI DO STOŁU / MEDYTACJA

WERSJA AUDIO: WERSJA DO CZYTANIA: Potrzebujemy drugiego człowieka. W świecie, który jest tak bardzo nastawiony na sukces jednostki, coraz częściej słychać wołanie samotności – niby wszystko mam, dużo osiągnąłem, ale dlaczego czuję się tak bardzo pusty, samotny? Pan Bóg przychodzi nam ze słowem ratunku, posłuchajmy: A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ VI / ZASIEDLI DO STOŁU /CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                        Dz 2,42-47 Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej Czytanie z Dziejów Apostolskich Uczniowie trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ V / PISMA IM WYJAŚNIAŁ… / KONFERENCJA

Pamiętam szok, podziw, ale i złośliwe komentarze w Internecie (niestety pewnie i pielgrzymów), kiedy w jakimś spocie promującym grupę „Pokuta” o. Adam Szustak zalecał, aby każdy uczestnik zabrał ze sobą całe Pismo Święte, czyli Stary i Nowy Testament. – A nie można tylko Nowego? – Taką cegłę dodatkowo dźwigać? – Szkoda zniszczyć; w drodze różnie […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ V / WYJAŚNIAŁ IM PISMA… / MEDYTACJA

WERSJA AUDIO: WERSJA DO CZYTANIA: Słuch umożliwia komunikację, fascynowanie się ulubioną kapelą, grę na instrumencie i mnóstwo innych rzeczy. Jest pięknym darem od Boga – lecz jak każdy dar jest dla nas także zadaniem. Posłuchajmy fragmentu z Księgi Nehemiasza: Wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ V / WYJAŚNIAŁ IM PISMA… / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                          Iz 55,l-3 Nowe i wieczne przymierze Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ IV / CZYŻ CHRYSTUS NIE MIAŁ TEGO CIERPIEĆ, ABY WEJŚĆ DO SWOJEJ CHWAŁY? / KONFERENCJA

Wejść na drogę do Emaus to wejść na drogę krzyżową. Zmartwychwstanie przechodzi przez krzyż. „Chcesz żyć, chcesz wierzyć? Weź swój krzyż”. Na drodze do wiary krzyż jest kamieniem, o który się potykamy. „Nie można wierzyć i odrzucać krzyża. Cóż za zgorszenie z powiązania wiary z krzyżem! Nie można kochać życia i kochać krzyża. Ukrzyżowanie życia, […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ IV / CZYŻ CHRYSTUS NIE MIAŁ TEGO CIERPIEĆ, ABY WEJŚĆ DO SWOJEJ CHWAŁY? / MEDYTACJA

WERSJA AUDIO: https://youtu.be/vYwWnK407As WERSJA DO CZYTANIA: Grzech oddziela nas od Boga… Takie formułki słyszeliśmy mnóstwo razy, ale co one tak naprawdę oznaczają w moim życiu? Co to znaczy, że Chrystus umarł za nasze – za moje grzechy? Posłuchajmy fragmentu z Listu do Hebrajczyków: I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe

DZIEŃ IV / CZYŻ CHRYSTUS NIE MIAŁ TEGO CIERPIEĆ, ABY WEJŚĆ DO SWOJEJ CHWAŁY? / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                       Wj 12,1-8.11-14 Przepisy o wieczerzy paschalnej Czytanie z Księgi Wyjścia Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: «Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ III/ ICH OCZY BYŁY JAKBY PRZYĆMIONE… / KONFERENCJA

„Od wczoraj” nie idziemy sami. Już nie dwaj uczniowie zmierzają do Emaus, ale trzej wędrowcy zgodnie równają krok, wspólny oddech wyznacza rytm marszu. Bóg oddycha razem z człowiekiem. Razem idą naprzód. Razem nabierają tchu. Rytm Jezusa jest inny, ale On nie daje odczuć im tego. Przybliża się i staje się bliski. Wiara jest właśnie takim […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ III/ ICH OCZY BYŁY JAKBY PRZYĆMIONE… / MEDYTACJA

WERSJA AUDIO: WERSJA DO CZYTANIA: Trzeci dzień drogi. Być może potrafimy sobie wyobrazić znajome tereny, dystanse i mijane domy. Ja już wiem co to za dzień – może ktoś powie. Rutynowy przemarsz. Tam, gdzie wkrada się rutyna, gdzie możemy sobie powiedzieć: „ja już to wiem, widziałem”, tam ciężko jest usłyszeć Ewangelię – przesłanie wiecznie nowe […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ III/ ICH OCZY BYŁY JAKBY PRZYĆMIONE… / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                         Iz 55,3-11 Nowe i wieczne przymierze. Człowiek nieustannie musi uświadamiać sobie, że nawrócenie to ciągłe dostosowywanie swojego myślenia do myśli Boga. Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: „Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ II / ROZMAWIALI I ROZPRAWIALI Z SOBĄ… / KONFERENCJA

Cały czas jesteśmy w drodze. Nie doszliśmy jeszcze do celu. Nawet jeśli fizycznie nie pielgrzymujemy, to przecież zmierzamy ku wieczności. Nie jesteśmy stąd. Przyszliśmy tutaj na chwilę, przed kilkunastu laty. Mieliśmy dorosnąć, skończyć jakąś szkołę, spotkać paru przyjaciół. I za jakiś czas mamy wrócić do siebie. Nie, nie wiem dokładnie kiedy. Ale niedługo. Może jeszcze […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ II / ROZMAWIALI I ROZPRAWIALI Z SOBĄ… / MEDYTACJA

WERSJA AUDIO: https://youtu.be/FqMhHI8_7ZE WERSJA DO CZYTANIA: Wychodzimy z „pośrodku” naszego życia. Co jest dzisiaj w Twoim sercu? Mam nadzieję, że odrobinę sobie odpuściłeś. Pozwoliłeś na drogę Ducha. Serce otwarte i uszy czyste… Słuchajmy dalej. Z Księgi Wyjścia: Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ II / ROZMAWIALI I ROZPRAWIALI Z SOBĄ… / CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                             1 Krl 19,9a-14 Droga na górę Horeb kończy się dla Eliasza uświadomieniem sobie sensu i celu własnej życiowej drogi, jaką jest służba dla Boga i walka o Jego sprawy. Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ I / BYLI W DRODZE… / KONFERENCJA

Na początku VI wieku św. Jan Chryzostom nawoływał chrześcijan: „Postarajcie się o Biblię!”. Zanim zaczniemy, proszę Cię, abyś w te dni miał Pismo Święte zawsze w zasięgu ręki; aby było dla Ciebie niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. W tym roku na Jasną Górę poprowadzi nas Ewangelia o uczniach zmierzających do Emaus (Łk 24,13-35). Dlatego […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ I / BYLI W DRODZE… / MEDYTACJA

Posłuchaj medytacji przygotowanych w tym roku przez Pielgrzymów Grupy Promienistej Zwiastowanie Inowrocław: WERSJA AUDIO:https://youtu.be/wv18KIz98Y4 Możesz również sięgnąć do wersji pisanej: WERSJA DO CZYTANIA: Zaczęliśmy pielgrzymkę. Wyszliśmy. Nie, to nie jest błąd. Wszyscy jesteśmy w drodze – pielgrzymce wiary – bo Pan Bóg idzie z nami przez życie. Chociaż ta droga ma teraz inny charakter i […]

Więcej
Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste PPAG 2020

DZIEŃ I/BYLI W DRODZE/ CZYTANIA

PIERWSZE CZYTANIE                       1 Krl 19,4-8 Cudowny pokarm jaki spożywa Eliasz jest zapowiedzią Eucharystii, której mocą dochodzimy do końca naszej życiowej drogi. Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: „Wielki już czas, o Panie! Zabierz moje życie, bo nie […]

Więcej
Poprzednia strona · Następna strona