Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ I/BYLI W DRODZE/ RÓŻANIEC

29.07.2020 r. – środa

Rozważania tajemnic chwalebnych różańca

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Na początku tegorocznej wędrówki na Jasną Górę otrzymujemy zapewnienie zmartwychwstania. Napełnieni tą obietnicą módlmy się o potrzebne łaski dla tych, którzy realnie idą i dla tych, którzy pielgrzymują duchowo. Niech tegoroczna pielgrzymka będzie dla wszystkich czasem błogosławionym.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus wstępuje do nieba i zostawia Kościół w rękach Apostołów. Dzisiaj my, pomimo odmiennej sytuacji zewnętrznej, próbujemy pozostawić naszą codzienność i wyruszyć w drogę do Matki naszego Boga i Zbawiciela.

III. Zesłanie Ducha Świętego

Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.

Jakże często jesteśmy podobni do uczniów zdążających do Emaus. Nic nie rozumiemy, nie dostrzegamy pewnych rzeczy czy zależności. A przychodzi moment i wszystko układa się w jedną całość. To Duch Święty pomaga nam dostrzec i zrozumieć sytuacje czy wydarzenia.

IV. Wniebowzięcie Matki Bożej

Maryja jest już w niebie. My jesteśmy w drodze – zarówno na Jasną Górę, jak i do nieba. Ale wiemy, że cel jest możliwy do osiągnięcia i to motywuje nas do powstawania i wyruszania
w drogę ciągle od nowa.

V. Ukoronowanie Matki Bożej

W pierwszym dniu naszego pielgrzymowania zawierzamy Ci Maryjo siebie i nasze rodziny, nasze parafie i całą Ojczyznę. Prosimy Cię: stojąc u tronu Ojca, wstawiaj się za nami i osłaniaj nas płaszczem Swej opieki.