Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2020

DZIEŃ V / WYJAŚNIAŁ IM PISMA… / MEDYTACJA

WERSJA AUDIO:

https://youtu.be/Nlj8YhwwglU

WERSJA DO CZYTANIA:

Słuch umożliwia komunikację, fascynowanie się ulubioną kapelą, grę na instrumencie i mnóstwo innych rzeczy. Jest pięknym darem od Boga – lecz jak każdy dar jest dla nas także zadaniem. Posłuchajmy fragmentu z Księgi Nehemiasza:

Wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi.
I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: „Amen! Amen!” Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. A lewici objaśniali ludowi Prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu:
Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!” Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. A lewici uspokajali cały lud wołając: „Uspokójcie się! Wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni!” I czytano z księgi Prawa Bożego dzień w dzień, od dnia pierwszego aż do dnia ostatniego. Przez siedem dni obchodzono święto, a dnia ósmego zgodnie z przepisem odbyło się zgromadzenie uroczyste (Ne 8,1b.3-9.11.18).

Otrzymujemy dziś słowo o słowie. Pan Bóg do nas mówi – realnie. On wypowiada prawdę o Sobie i o nas, bo Mu na nas zależy. Nie chce skrywać przed nami tajemnic, nie chce naszego zagubienia. Słowo Boże ma się stawać dla nas GPS-em życia. Izraelici odnaleźli zwój Prawa. Oddali mu pokłon, wierząc, że jest w nim obecny sam Bóg. Wszyscy mamy uszy. Wszyscy słyszymy. Pytanie jest natomiast inne: czy my słuchamy? Słyszeć, a słuchać to dwie różne rzeczy… Przecież nie wyrzucamy sobie tego, że kogoś nie słuchaliśmy, tylko, że nie usłyszeliśmy. 

Cały lud zgromadził się wokół Ezdrasza i Nehemiasza. Rozumiecie? Wszyscy skierowali swoje uszy, żeby słuchać słów zapisanych w księdze. Kiedy dwie osoby są w sobie zakochane, to nie chcą uronić nawet najmniejszego słówka, nawet mikroskopijnej zgłoski – gdyż słowa mają znaczenie, one kształtują naszą relację, nasze życie. Słowo Boże można traktować jak zwyczajną lekturę. Trochę trzeba o nim wiedzieć, trochę się orientować, znać zarys. Zobaczmy jednak, co stało się z ludem. On wszedł w dialog – odpowiedzią na usłyszane słowo było poruszenie, były emocje, były postawy – było życie! Ludzie świętowali to, że Pan Bóg przyszedł do ich życia w swoim słowie. To jest doświadczenie Boga żywego. Myślisz czasami, że Bóg ma ważniejsze sprawy na głowie niż Twoje życie? Wołasz, krzyczysz, a On jakby milczał. Nic podobnego. Weź do ręki swoją Biblię – w niej jest zapisane Twoje życie. 

Czasami myślimy, że to jest zastrzeżone tylko dla jakichś specjalistów, uczonych, księży czy ministrantów. Nie jest. Na placu stanęło całe zgromadzenie. Nic o nim nie wiemy. Nie mamy pojęcia, jak żyli ci ludzie, w jaki sposób spędzali swoją codzienność. Czy byli blisko Boga, czy może pogrążeni byli w grzechach? Nie wiemy… ale czytamy, że Bóg nikomu nie zabronił przychodzić do siebie, że rozmawia z każdym… Nie ma dla Niego człowieka, który nie byłby godny poznawać Go w słowie, do którego nie chciałby ze swoim słowem przyjść. Dialog z Bogiem nie jest nagrodą dla zasłużonych. Czasami myślimy o tych, którzy ze względu na swoją sytuację nie mogą przystępować do sakramentalnej pokuty ani przyjmować komunii świętej jako o gorszych wiernych w Kościele. Tak jakby nic im się nie należało. Dzisiaj słyszymy, że wszyscyludzie – powtórzę to – absolutnie wszyscy są zaproszeni do dialogu z Bogiem; do odpowiadania Mu swoim życiem.

Dzisiaj jest Uroczyste Zgromadzenie – Bóg do nas przemówił, wszyscy dostaliśmy imienne zaproszenia do wejścia z Nim w dialog. Znajdź dzisiaj chwilę na modlitwę Bożym słowem, otwórz Biblię, może nawet na tym fragmencie, który już tyle razy miałeś przed oczami i podziękuj Bogu za to, że On zawsze jest gotowy mówić Ci o sobie. Proś o to, byś usłyszał Jego pełne miłości słowo skierowane do ukochanego dziecka.