Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ I / PAN Z WAMI! / MEDYTACJA

DZIEŃ 1 – MEDYTACJA; lektor: J. Wajer, M. Rumianowski

Nie możemy zacząć naszej drogi inaczej jak od modlitwy i
medytacji Słowa Bożego. W ten sposób już od lat rozpoczynamy
nasz pielgrzymkowy dzień. Tak też powinniśmy zaczynać każdy
dzień naszego życia – przywołując Ducha Świętego i otwierając
Słowo, które Pan nam daje. Przywołajmy więc Parakleta i prośmy,
żeby nas poprowadził podczas tej medytacji.
Pieśń do Ducha Świętego lub modlitwa:

Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Świę-
ty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru
umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty,
Dawco daru rady, kieruj mną. Duchu Święty, Dawco daru męstwa,
umacniaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi
wytrwać w świętej służbie Bożej. Duchu Święty, Dawco daru bo-
jaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu. Duchu Święty,
Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. Amen.

W tym roku chcemy zatrzymać się nad Ewangelią św.
Łukasza, która od lat inspiruje i prowadzi chrześcijan. To Łukaszowi
zawdzięczamy takie hymny uwielbienia wykorzystywane w
liturgii, jak Gloria in excelsis Deo czy Magnificat; tekst Łukasza był
także podstawą dla modlitwy Zdrowaś Maryjo. Wreszcie to
właśnie Łukasz jest tym cudownym artystą, który otwarty na
natchnienia Ducha słowem maluje nam piękny obraz Matki Bożej,
do której zmierzamy.

Otwórzmy nasze serca oraz umysły i pełni skupienia
posłuchajmy Słowa, które daje nam Pan:


W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Gali-
lei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem
Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy
do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z

Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, zna-
lazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu
nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to
stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem
Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną.

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja:
«Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twe-
go». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Zobacz, jakie Słowo Pan daje tobie na początek
pielgrzymkowej drogi. Jak myślisz, co chce tobie przez to
powiedzieć? Które ze słów cię dotknęło? Które zatrzymało?…

Czy i nam dzisiaj nie towarzyszy radość, że jesteśmy w
drodze? Czy i my nie jesteśmy pełni łaski, że po przerwie i
niepewnym czasie pandemii możemy dzisiaj zmierzać do
naszej Mamy?…


Może jednak towarzyszy tobie lęk? Może obawiasz się, czy
po takiej przerwie dasz radę dojść? Czy ludzie po drodze
będą mieli dla nas drzwi otwarte? A może ten strach jest
spowodowany czymś innym – naszym życiem, problemami
w domu i w pracy? Może nie wiem, jak sobie w życiu po-
radzić, jak rozwiązać przytłaczające mnie problemy? Co
zrobię, gdy czas pielgrzymki się skończy?


Warto dziś wpatrywać się w Maryję i ufać Bogu tak jak
Ona. Pomyśl, co mogła czuć? O czym myślała?… Jednak
odpowiada swoje: fiat.

Dzisiejsze Słowo jest też dla Ciebie! Nie bój się! Pan jest z
Tobą! Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych! Wierzysz w
to?…


„Pan z Wami” – słyszymy te słowa na początku każdej Mszy
świętej i potem jeszcze trzy razy. Słyszeliśmy je dziś w katedrze
podczas Eucharystii i słyszymy teraz podczas medytacji. Weźmy
je głęboko do serca i przestańmy się bać. Nasz Tata rządzi światem
i zawsze jest blisko nas!
Posłuchajmy Ewangelii jeszcze raz, a potem w chwili ciszy
wyobraźmy sobie siebie podczas zwiastowania, posłuchajmy, jak
Bóg mówi do nas: Nie bój się! Pan z Tobą! Dla Boga nie ma
rzeczy niemożliwych! I poprośmy, żeby pozwolił nam odczuć swoją
bliskość.


Odczytujemy: Łk 1, 26-38 (chwila ciszy)…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…