Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2018

“Obdarowani” – idea hasła tegorocznej pielgrzymki

Kościół nazywa Maryję Dziewicą pełną Ducha Świętego i Jego Oblubienicą. To Ona jest pełną łaski, na którą Duch Święty zstąpił w scenie zwiastowania. To w Jej sercu Bóg przygotował mieszkanie dla Ducha Świętego. To Ona, przez tajemnicze działanie Ducha Świętego poczęła Syna i z miłością nosiła Go w niepokalanym łonie. To Ona także dostąpiła wylania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.
My także jesteśmy OBDAROWANI.
Każdy z nas otrzymał pierwsze dary Ducha w czasie chrztu świętego, a w wielu z nas Jego działanie zostało umocnione w sakramencie bierzmowania. W tym roku, skupiając się na sakramencie bierzmowania, rozważać będziemy działanie Ducha Świętego w życiu i dziele Kościoła, czyli każdego z nas. Chcemy w czasie pielgrzymki wpatrywać się w Maryję, aby w Jej życiu odkrywać działanie Ducha Świętego. Chcemy od Maryi uczyć się przyjmowania darów Ducha Świętego i żyć tak jak Ona w posłuszeństwie Jego natchnieniom.