Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ VII/CIAŁO CHRYSTUSA. OTO BARANEK BOŻY/MEDYTACJA

DZIEŃ 7 – MEDYTACJA; lektor: M. Rumianowski

Gdzie dzisiaj jesteś? Doświadczyłeś już Paschy – wyjścia? I tu nie chodzi o wyjście z Lututowa, ale o przejście ze śmierci grzechu do życia z Chrystusem. Tego wychodzenia z siebie i podążania za Jezusem musimy dokonywać nieustannie. Przypomni nam o tym dzisiejsze Słowo, które wyjątkowo pochodzi z Ewangelii według Świętego Jana. Przyzywajmy Ducha Świętego i słuchajmy Słowa, które na dziś daje nam Pan.

Pieśń do Ducha Świętego lub modlitwa:

Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty, Dawco daru rady, kieruj mną. Duchu Święty, Dawco daru męstwa, umacniaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi wytrwać w świętej służbie Bożej. Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu. Duchu Święty, Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. Amen.

Z Ewangelii według Świętego Jana:

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa.

 Jan wskazuje uczniom na Jezusa. A kto tobie jako pierwszy
ukazał Boga? Dzięki komu wierzysz? Podziękuj Panu za
tych, którzy prowadzili cię do Jezusa…
 Wskazać to jedno, ale podążać za Jezusem to drugie. Jaki jest twój aktualny stan ducha? Idziesz za Jezusem? Szukasz i pytasz, gdzie mieszka?
 Jezus zaprasza Cię do wspólnej drogi. On chce z tobą przebywać, iść razem, abyście mogli się bliżej poznać. Czy ty chcesz dzisiaj wejść w relację z Jezusem?
 Dla uczniów Jana spotkanie z Mistrzem było tak niesamowitym i centralnym momentem w ich życiu, że zapamiętali
nawet czas spotkania: Było to około godziny dziesiątej. A
czy ty pamiętasz twój moment doświadczenia bliskości
Boga? Kiedy to było? Powróć do tego wydarzenia…
 Kto spotkał Jezusa, nie potrafi tego zachować tylko i wyłącznie dla siebie. Andrzej natychmiast udaje się do swojego brata, aby podzielić się z nim tą Dobrą Nowiną. A Ty?
Dzielisz się swoim doświadczeniem wiary? Do kogo udasz
się po powrocie z pielgrzymki, aby powiedzieć, ze Bóg żyje? Komu powiesz o tym dzisiaj?…

Tego doświadczamy też podczas Eucharystii. Kapłan ukazuje nam Ciało Pana i mówi: Oto Baranek Boży, a chwilę później Jezus przychodzi do nas w Komunii świętej. Czy doceniamy dar, jaki otrzymujemy? Czy rodzi On w nas pokój i radość, którą będziemy dzielić się z innymi?

Posłuchaj jeszcze raz dzisiejszego Słowa i zapytaj siebie: jak ty przeżywasz spotkanie z Jezusem?

Odczytujemy: J 1, 35-41 (chwila ciszy)…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…