Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

DZIEŃ 8 / OBDAROWANI UMIEJĘTNOŚCIĄ / MEDYTACJA

Dzień ósmy – umiejętność przedłużenia miłości
Nawet kiedy usłyszysz i zrozumiesz naukę Jezusa, pozostaje jedno pytanie. Jak wynieść ją poza mury kościoła, poza drogę pielgrzymkową, poza czas modlitwy? Jak to zrobić? …dziś usłyszysz, jak Jezus pokazuje Apostołom, co to znaczy i będzie znaczyć; być Jego uczniem…

 

Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Jana:

J 13,1-15

(1) Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. (2) W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, (3) wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, (4) wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. (5) Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. (6) Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? (7) Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. (8) Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. (9) Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. (10) Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. (11) Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. (12) A kiedy im umył nogi, przywdział szaty
i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? (13) Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. (14) Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. (15) Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

Jezus wie, że zbliża się koniec tego szczególnego czasu dla Jego uczniów, gdy przebywał razem z nimi. Zaraz nadejdzie czas próby… Dziś Jezus myśli także o tobie. Zaraz zakończy się czas szczególnego czasu pielgrzymowania i Jego wyraźnej bliskości. Nie odejdzie On od ciebie, ale zacznie być w inny sposób, w codzienności. Podziękuj Mu teraz, że wybrał ciebie na to pielgrzymowanie, że mogłeś tu z Nim być…

Apostołowie byli jeszcze pełni emocji i na nich budowali swoją gorliwość. Piotr chce przeforsować swoją logikę i początkowo dyktuje Jezusowi, co Ten ma robić. Czy kogoś ci nie przypomina ta piotrowa postawa?… Jezus tak jak względem Piotra, tak względem ciebie jest cierpliwy i spokojnie tłumaczy. Zaufaj Mu i podziękuj, że był w tej drodze bardzo cierpliwy wobec ciebie…

Macie obmywać sobie nawzajem nogi. Zauważ, że Jezus nie mówi, aby obmywać nogi wrogów albo nogi przyjaciół, ale wszystkich. Po tych dniach rozumiesz, że obmyć nogi to po prostu przynieść ulgę… możesz dziś komuś obmyć nogi i przynieść mu trochę ulgi, możesz też przynieść komuś ulgę przez dobre słowo, pomoc lub przebaczenie. Przynosić ulgę, czyli miłować w sposób bardzo konkretny – to umiejętność naśladowania Jezusa… poproś Go, by cię tego jeszcze raz nauczył…

J 13,1-15

Wołajmy o dar umiejętności: Duchu Święty, Boże, daj mi umiejętnie naśladować Chrystusa i nie pozwól, bym zapomniałe te nauki, gdy zakończy się ta pielgrzymka. Amen.

Chwała Ojcu…