W drodze, czyli słów kilka o pielgrzymowaniu

Pielgrzymowanie to dość wyjątkowa forma aktywności. Dlaczego? Bo bez względu na pogodę, trasę i aktualny poziom kondycji fizycznej, łączy dziesiątki tysięcy ludzi w realizacji jednego, wspólnego celu: oddania pokłonu przed tronem Królowej Polski. A wszystko to po setkach, przebytych pieszo kilometrów.
Ks. Prymas o duchowym pielgrzymowaniu...

Ks. Prymas o duchowym pielgrzymowaniu...

"Taką dobrą praktyką jest możliwość pielgrzymowania - bo tak należy to rozumieć - z tymi, którzy idą i pokonują te kilometry do Częstochowy właśnie poprzez łącza internetowe, poprzez media. Nie tylko biorąc udział w tych konferencjach i słuchając tego, co się na pielgrzymce dzieje. Zdobywając informacje, być może także w ten sposób troszcząc się o swoich krewnych czy znajomych, ale przede wszystkim przeżywając ten czas jako czas modlitwy własnej, osobistej i to jest bardzo dobra okazja do tego, by właśnie w ten sposób włączyć się w pielgrzymowanie. " Zobacz więcej

Centrala PPAG 2016

ks. Wojciech Orzechowski
ks. Wojciech Orzechowski
Szef PPAG
ks. Jacek Orlik
ks. Jacek Orlik
Wice Szef PPAG
ks. Jacek Krzesiński
ks. Jacek Krzesiński
Ojciec duchowny

Co by było, gdyby Was nie było?

Nasze Anioły, które czuwają nad porządkiem...

#Dzieje się