PPAG

Formularz zgłoszeniowy

dla pielgrzymów grup kolorowych

Czy chcesz otrzymać płatny (25 zł) pakiet pielgrzyma - identyfikator, koszulka, dzienniczek duchowy?

Czy chcesz wziąć udział w losowaniu przedstawiciela grupy, który wyruszy jednego dnia na szlak? (tylko dla pełnoletnich)wypełniają tylko osoby niepełnoletnie

Uwaga
BĘDĄC OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ JESTEŚ ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ U PRZEWODNIKA SWOJEJ GRUPY WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIE, KTÓRE ZNAJDZIESZ TUTAJ.