Duchowe pielgrzymowanie Grupy kolorowe PPAG 2018

RELACJA Z DNIA PIĄTEGO / KOLOROWE

Kolejny dzień! Piękny dzień! To był ciepły dzień, trudny, ale mimo upału szliśmy do tronu naszej Mamy. Mimo długich etapów w wspólnocie ciężkie chwile od razu są lżejsze.

Dar męstwa był tematem dzisiejszego dnia. Jest no darem, który pomaga w słabości. Odwiedzając sanktuarium świetego Józefa skupiliśmy swoją uwagę na rodzinie. Ojciec rekolekcjonista w swoim słowie zwrócił uwagę na rolę mężczyzny jaka ma pełnić w budowaniu każdej relacji, ma być odważny, ma nie bać się zaryzykować. Kazanie wygłoszone podczas Eucharystii przybliżyło nam postawę św Józefa, pokazując wzór prawdziwej, napełnionej Duchem Świętym relacji, miłości, która powinna być w każdym domu. Obraz z Ewangelii przedstawia świetego, który w sposób ludzki, ze strachem podchodzi do zadań powierzonych przez Boga, lecz święty Józef mimo dużych obaw umie zaufać bezgranicznie Stwórcy.