Duchowe pielgrzymowanie Grupy kolorowe PPAG 2018

RELACJA Z DNIA CZWARTEGO / KOLOROWE

Czwartego dnia naszego pielgrzymowania mieliśmy możliwość wyspowiadania się i adorowania Chrystusa, a następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej w Tursku.

Po sakramencie przebaczenia oraz Eucharystii odbyła się prawdziwa uczta – obfity obiad – zupełnie tak, jak w przypowieści o synu marnotrawnym. Od rekolekcjonisty usłyszeliśmy o kolejnym darze – pobożności. Mówił o tym, że owa pobożność nie wiąże się z żadnymi zewnętrznymi znakami czynionymi przez nas, a z życiem „po Bożemu”. Grupa niebieska miała dziś etap eucharystyczny. Jezus w Najświętszym Sakramencie dodawał niezbędnych sił do przezwyciężania upału i topniejącego pod stopami asfaltu, a także błogosławił naszej drodze. To w Nim jest nasza moc. Teraz czas na sen, a jutro ruszamy z nową energią, zbliżając się do celu naszej wędrówki.