Wstańcie, chodźmy!

czyli PPAG 2022

Wstańcie, chodźmy!  To słowa, które Chrystus wypowiada w Ogrodzie Oliwnym na chwilę przed Swoją Męką. Wypowiada je do uczniów, z którymi chwilę temu przeżył Ostatnią Wieczerzę.

Wstańcie, chodźmy! – to słowa łączące pierwszą Eucharystię z misją zbawienia. Chrystus pragnął, aby w tej misji towarzyszyli Mu Jego uczniowie, ale Oni uciekli. Pozostał tylko jeden.

Eucharystia ma rodzić misję, podejmowaną przez uczniów, która jest towarzyszeniem i kontynuacją dzieła zbawienia. Chrystus wzywa nas i uzdalnia, abyśmy uczestnicząc w Jego uczcie, nieśli Jego miłość, przebaczenie, nadzieję, uzdrowienie, pomoc… Łatwo nam pozostać obojętnymi, skupić się na sobie, wycofać się, przespać, ale Chrystus pragnie naszej aktywnej obecności. Wstańcie, chodźmy!

Idea plakatu PPAG 2022

Dlaczego lampa?
Bo budzi nas światło. I daje sygnał, żeby wstać.
Bo światło prowadzi poza znane nam granice. Więc idziemy.
Bo lampę niesie Jezus (On sam jest światłem) i pokazuje nam Drogę (On sam jest Drogą).
Bo nie można jej chować pod korcem (tak jak tego, co daje nam Eucharystia).
Bo to symbol roztropności i bycia gotowym.
Bo sami niesiemy lampę, której płomień bierzemy z Eucharystii.
Idziemy do świata niosąc to, czego uczy nas Eucharystia.
Bo w Nim jest światło i każdy mrok rozjaśnia.