Oto ja!

czyli PPAG 2019 o owocach Ducha Świętego

Kolejny rok pielgrzymowania na Jasną Górę staje się okazją do poznawania Maryi i naśladowania Jej drogi wiary.  U progu swojego powołania Maryja wypowiada słowa „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

Oto ja! – słowa te kończą dialog, w którym Maryja słyszy najpierw z ust Archanioła o swoim wybraniu, o łaskach, jakimi Bóg ją obdarzył – „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą”.

Oto ja! To wyrażenie gotowości aby wejść na drogę służby, do której Bóg wzywa, aby dla Jego chwały przynosić owoc, który będzie trwał (por. J 15, 16).

Oto ja! Słowa Maryi ukazują nam działanie Boga i odpowiedź człowieka. Bóg obdarzył Maryję łaskami, a Ona przyjmując je wydaje owoce.

Minionego roku wołaliśmy w czasie pielgrzymki o dary Ducha Świętego.
Dziś umocnieni Jego łaskami chcemy przynosić konkretne owoce w naszym życiu: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Gal 5, 22-23).

Tegoroczny plakat pokazuje nam symbolicznie te trzy wymiary: podniesione ku niebu dłonie mówiące o gotowości wysypujące owoce Ducha Świętego w kształcie płomieni, które razem tworzą drzewo. Drzewo życia, pełne owoców. Żółte barwy symbolizują ogień Ducha Świętego oraz radość czasu owocowania.