PPAG 2021

Komunikat w sprawie PPAG2021

Kominikat w sprawie pielgrzymowania z Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę w 2021 r.

1.14 kwietnia 2021r. na Jasnej Górze odbyło się spotkanie dyrektorów pielgrzymek diecezjalnych z przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski, krajowym koordynatorem pielgrzymek, paulinami i przedstawicielami służb państwowych.

Choć sytuacja pandemii wymusza na nas w dalszym ciągu zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wytycznych reżimu sanitarnego, to jednak organizacja pielgrzymek na dzień dzisiejszy jest możliwa. Oczywiście ostateczne decyzje będą zależne od bieżącej sytuacji epidemicznej.

2. Uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z 13 maja br. tegoroczna Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę odbędzie się w tradycyjnej formie sprzed czasu pandemii. Na pątniczy szlak wyruszą więc swoimi trasami wszystkie grupy promieniste, kolorowe i rowerowe.

 3. Wejście grup na Jasną Górę odbędzie się 5 sierpnia w godzinach od 12.30do 14.00. Bezpośrednio po przyjściu pielgrzymów przed jasnogórski szczyt nastąpi złożenie pielgrzymkowego krzyża, a o godz. 21.00 Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Następnego dnia tj. 6 sierpnia o godz. 9.00 odbędzie się Droga Krzyżowa, a o godz. 11.00 Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Prymasa kończąca tegoroczne pielgrzymowanie.

Więcej informacji już wkrótce…