Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ VIII/UWIELBIAJCIE ZE MNĄ PANA/MEDYTACJA

DZIEŃ 8 – MEDYTACJA; lektorzy: M. Witasik, M. Rumianowski

To już jutro! Ostatnie dni, a nawet ostatnie chwile dzielą nas od wejścia na Jasną Górę. Doświadczenie Paschy za nami; doświadczenie rozmnożenia chleba za nami i spotkanie z Jezusem również za nami. Zdążyłeś już za to Panu Bogu podziękować? A może dziś jest dobry moment, żeby uwielbiać Pana za wszystkie dary Jego dobroci – za tegoroczną pielgrzymkę? Prośmy Ducha Świętego, by nas w tej medytacji poprowadził.

Pieśń do Ducha Świętego lub modlitwa:
Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru
umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty,
Dawco daru rady, kieruj mną. Duchu Święty, Dawco daru męstwa,
umacniaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi
wytrwać w świętej służbie Bożej. Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu. Duchu Święty, Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. Amen.

Z Ewangelii według Świętego Łukasza:

Wtedy rzekła Maryja: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom – Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 Może warto, abyśmy w drodze do Maryi posłuchali dzisiaj
Jej słów i czerpali przykład z Jej postawy. Zapytaj siebie:
co inspiruje cię w Matce Bożej?…
 Zauważyłeś, że Maryja udała się w drogę do Elżbiety podobnie jak ty na Jasną Górę? I to właśnie u Elżbiety wypowiada Ona słowa uwielbienia. Jest szczęśliwa i wdzięczna Bogu za wielkie dzieła, których w Niej dokonał.
 Ale nie myśl, że nie była zmęczona. Przecież pokonać górzysty teren, będąc w stanie błogosławionym, nie jest tak łatwo. Do tego jeszcze ciągła myśl, co będzie, gdy wróci do Nazaretu. Jak wytłumaczy Józefowi swój stan?

W tym wszystkim jednak Maryja dostrzega Bożą obecność
i bliskość. A ty? Pomimo zmęczenia związanego z tyloma dniami pielgrzymki, pomimo trudności, które mogą czekać na ciebie po powrocie do domu, czy czujesz, że Pan jest blisko? Czujesz, że On działa w twoim życiu?
 Zacznij uwielbiać Pana za wielkie dzieła, których dokonuje
w twoim sercu, za okazane tobie miłosierdzie i łaski, których tobie udziela…

Podobnie jest podczas Eucharystii. Po przyjęciu Jezusa do serca zaczynamy Boga uwielbiać. Eucharystia nie rozwiązuje wszystkich naszych problemów. Możemy wciąż czuć zmęczenie, a w domu mogą czekać na nas trudności. Jednak nasze uwielbienie ma wypływać z doświadczenia, że w tym wszystkim Bóg jest z nami. Przyszedł do naszego serca!

Jak Maryja uwielbiajmy teraz naszego Pana i Boga.

Śpiewamy Magnificat lub inną pieśń uwielbienia