Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ VI/TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ/MEDYTACJA

DZIEŃ 6 – MEDYTACJA; lektor: D. Górska, M. Rumianowski

Pamiętasz, o czym Pan Bóg mówił do nas wczoraj? Tak, o
ofiarowaniu siebie. Wiem, wiem – to nie takie łatwe. Ale dzisiaj
Pan Bóg daje nam najlepsze wytłumaczenie tej logiki miłości.
Otwórz oczy i uszy na Jego Słowo, a Duch Święty niech przyjdzie
nam z pomocą.

Pieśń do Ducha Świętego lub modlitwa:
Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru
umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty,
Dawco daru rady, kieruj mną. Duchu Święty, Dawco daru męstwa,
umacniaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi
wytrwać w świętej służbie Bożej. Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu. Duchu Święty,
Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. Amen.

Z Ewangelii według Świętego Łukasza:

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana»

 Dzisiejsze Słowo jest jednym z najpiękniejszych w całej Ewangelii, ale jednocześnie jednym z najtrudniejszych. Wytęż wszystkie swoje zmysły i proś Pana o łaskę zrozumienia Jego Słowa Wchodzimy teraz w klimat Ostatniej Wieczerzy. Jezus sprawuje wraz z apostołami Paschę – najważniejsze żydowskie święto – pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej.
 Pamiątka Paschy była dla żydów nie tylko wspominaniem
dawnego przejścia z Egiptu do ziemi obiecanej, ale ona
miała wymiar uobecnienia. To znaczy, że świętując Paschę,
wszyscy uczestnicy w pewnym sensie przeżywali ją na
nowo w chwili obecnej – doświadczając zbawczej i wyzwalającej mocy Pana. Trudne prawda?
 Tym bardziej, że Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanawia swoją pamiątkę – swoje nowe Wyjście (eksodos) –
przez mękę i śmierć do życia. To jest nowe wyzwolenie.
Wyzwolenie z grzechów.
 Zastanów się, gdzie dziś musi dokonać się Twoja pascha?
Z jakiej niewoli Ty musisz dzisiaj wyjść?…
 Zapowiedzią (prefiguracją) tej Paschy było wczorajsze
rozmnożenie chleba, gdy Jezus wziął chleb, odmówił
dziękczynienie (eucharisteo), połamał go i podał apostołom, by go rozdawali.
 To samo dzieje się teraz – Jezus jest chlebem, branym i
wydanym za nas. Jezus za nas przelewa swoją krew. On po
prostu ofiaruje się za nas, abyśmy my mieli życie i to mieli
je w obfitości. Abyśmy mogli się nim karmić.
 Rozumiesz sens dzisiejszego Słowa? Bóg za Ciebie umarł.
On za Ciebie się ofiarował, abyś ty miał szczęśliwe życie bez grzechu już tu na ziemi i potem życie wieczne w niebie. Doświadczyłeś już tej miłości Boga?…
 On stał się chlebem, który jest brany i łamany za nas podczas każdej Eucharystii, a wreszcie dawanym nam do spożycia. My czynimy to samo na Jego pamiątkę.

To właśnie wydarza się podczas Eucharystii – Bóg za nas umiera i zmartwychwstaje. Jest obecny we wspólnocie i działa w niej. To też wydarzy się podczas dzisiejszej Mszy świętej. A my umocnieni tym Ciałem ofiarowanym za nas mamy czynić to samo na Jego pamiątkę – dać się połamać i w naszym połamaniu, naszej śmierci dla siebie i własnego egoizmu przeżyć moment zmartwychwstania do życia w Bogu.

To trudne, ale najpiękniejsze doświadczenie, jakie możemy przeżyć. Proś raz jeszcze Ducha Świętego, żeby Tobą pokierował i w ciszy posłuchaj dzisiejszego Słowa. Zastanów się, co dzisiaj ma w Tobie umrzeć, a co powinno zmartwychwstać.

Odczytujemy: Łk 22, 14-20 (chwila ciszy)…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…