Duchowe pielgrzymowanie Duchowość Grupy kolorowe Grupy promieniste Grupy rowerowe PPAG 2021

DZIEŃ IX/IDŹCIE JESTEŚCIE POSŁANI! IDŹCIE W POKOJU CHRYSTUSA!/MEDYTACJA

DZIEŃ 9 – MEDYTACJA; lektorzy: O. Rutkowski, M. Rumianowski


Wszystko co dobre szybko się kończy. Dzisiaj wejdziemy
na Jasną Górę. Zostaniemy tam dzień, dwa i co potem? Jaki powrócisz do domu, do pracy? Czy ci, z którymi żyjesz na co dzień,
zauważą w ogóle jakąś zmianę? Jezusowi bardzo na tym zależy,
aby Jasna Góra stała się dla ciebie górą przemienienia. Posłuchajmy:

Pieśń do Ducha Świętego lub modlitwa:
Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru
umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość. Duchu Święty,
Dawco daru rady, kieruj mną. Duchu Święty, Dawco daru męstwa,
umacniaj mnie. Duchu Święty, Dawco daru pobożności, daj mi
wytrwać w świętej służbie Bożej. Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu. Duchu Święty,
Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem. Amen.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»

Uczniowie udają się na górę do Galilei i ta góra staje się
dla nich miejscem spotkania ze Zmartwychwstałym.
Wspięli się na górę, aby zobaczyć Pana. Ty też wejdziesz
dziś na Jasną Górę. Jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem?… Co masz zamiar Mu powiedzieć? Jakie sprawy chcesz Jemu powierzyć?…
 Zauważ, że Jezus na tej górze nie jest zbyt rozmowny. On jedynie posyła nas na misję. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! Idźcie i dzielcie się z innymi tą radosną Nowiną że Pan zmartwychwstał, że Go spotkaliście!

Zadaj sobie dzisiaj podczas tej medytacji pytanie: jakiego
Boga spotkałeś podczas drogi? Czego doświadczyłeś przez tych 9 dni?…
 Zapamiętaj to doświadczenie i zapisz głęboko w sercu. Po powrocie czeka cię wiele przeciwności i pokus, dlatego ważne jest, abyś wyrył sobie to doświadczenie bardzo mocno w pamięci.

Podobnie dzieje się na zakończenie Eucharystii. Kiedy już jesteśmy umocnieni Słowem Bożym oraz Jego Ciałem, wówczas po błogosławieństwie słyszymy słowa: Idźcie w pokoju Chrystusa – idźcie na misję i głoście radość Ewangelii. Nie chodzi o to, żeby innych nawracać czy na siłę przekonywać do wiary. Raczej, by swoją codziennością pokazywać, że piękne i radosne jest życie z Bogiem. Wtedy inni, patrząc na nas, będą się zastanawiać, skąd u nas taki entuzjazm i siła. A wtedy z dumą i niezachwianą pewnością będziemy mogli odpowiedzieć, że kto spotkał Jezusa, ten nie może żyć inaczej!

Posłuchaj słów Jezusa jeszcze raz i poproś Go o wylanie Ducha, abyś miał siły dawać świadectwo wiary w swoim życiu!


Odczytujemy: Mt 28, 16-20 (chwila ciszy)…
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…