Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

DZIEŃ 9 / OBDAROWANI DUCHEM ŚWIĘTYM / MEDYTACJA

Dzień ostatni – Matka niesie Ducha i uczy nowej drogi
Tylko ktoś naznaczony Duchem może myśleć o drugim, gdy sam cierpi. Posłuchaj o Tej odważnej Niewieście, do której pielgrzymujesz, a Która nigdy nie była daleko od ciebie…

 

 

Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Jana:

J 19,25-27

(25) A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. (26) Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. (27) Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Pod krzyżem nie ma histerii. Matka nie panikuje, nie odgraża się, nie ma w niej krzty nienawiści. Ona kocha i miłością dotyka swego Syna… Jezus pragnie ciebie i w tym wydarzeniu, dlatego nie szczędził ci trudu, abyś wszedł na Golgotę – górę ofiary. Poproś Jezusa i Jego Matkę, aby dali pokój twemu sercu, żebyś nie musiał już nienawidzić, obrażać się, wygrażać innym – byś umiał przebaczać…

Gdy prosisz o dar pokoju serca, słyszysz testament Miłości. Maryja staje się twoją Matką, a ty Jej dzieckiem, ale i Jej opiekunem. Od tej godziny weź Ją do siebie. Jej miłość opromieni twoje serce, twoje życie, twój dom. Nie bój się tej zmiany, zaufaj… 

Gdy zdecydujesz się przyjąć do siebie Matkę, Ona przybędzie wypełniona Duchem Świętym, Tym Duchem, który ocienił Ją w wydarzeniu Zwiastowania… zobacz, Matka pragnie rozlać dar Ducha i w tobie, by od dziś towarzyszyły ci: mądrość, bojaźń Boża, pobożność, męstwo, rozum, rada i umiejętność w każdej chwili życia… zaproś Ją już teraz i powtórz to zaproszenie w kaplicy Jej cudownego wizerunku; pamiętaj wtedy to wydarzenie…

J 19,25-27

Dziś stoi przy tobie Oblubienica Ducha Świętego, więc módl się
z pewnością wysłuchania: Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.