Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

DZIEŃ 7 / OBDAROWANI RADĄ / MEDYTACJA

Dzień siódmy – namaszczenie do radosnej walki
Przy czterech z siedmiu sakramentów dokonuje się namaszczeń świętymi olejami, także przy innych modlitwach Kościoła czy też prywatnych, można używać tego liturgicznego gestu wybrania
i naznaczenia – symbolu łagodnego działania Ducha Świętego. Za chwilę usłyszysz, że Jezus był wypełniony Duchem Świętym, który przygotowywał Go do walki…

 

Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Łukasza:

Łk 4,1-13

(1) Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni (2) czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. (3) Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. (4) Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. (5) Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata (6) i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. (7) Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. (8) Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. (9) Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! (10) Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, (11) i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. (12) Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. (13) Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Ewangelia pokazuje Jezusa, który przed walką w demonem uzbraja się w post, ale jest w Nim także Duch Święty. Pokazuje w ten sposób także tobie, jak przygotować się do tej walki. Walki trudnej i nierównej. Demon jest o wiele przebieglejszy od ludzkiego rozumu i zna doskonale nasze słabe strony… jednak nie jesteś sam
w tej bitwie o życie wieczne, Duch Święty, jeżeli zaprosisz Go do swego wnętrza, w każdej chwili posłuży ci radą, jak pokonać nieprzyjaciela… pomyśl: Jesteś gotowy posłuchać rady?…

Jezus rozmawiając z demonem, jest bardzo zdecydowany i w zasadzie tylko do niego przemawia. Nie wchodzi w pogawędki ze Złym. Duch Święty, służąc ci radą, będzie wskazywał także krótkie postępowanie z pokusą, by wchodząc z nią w dialog, nie dać się omotać. Jezus pragnie twojego zbawienia, dlatego zgodził się na taką walkę, byś mógł Mu się przyjrzeć i nauczyć, że wygrasz tylko z Boską pomocą… dziś przeproś Go za niepotrzebne wchodzenie w układy z pokusami i poproś Go o potrzebną radę w czasie zmagań…

Diabeł odstąpił od Jezusa, ale nie pozostawił Go w spokoju. Odszedł tylko do czasu… kiedy z Bożą pomocą zwyciężysz w walce z pokusą albo poprzez spowiedź z grzechem, demon z wściekłością po porażce musi odstąpić od ciebie. Niech to będzie wielka radość ze zwycięskiej bitwy, jeżeli możesz, podziel się tą radością z kimś innym….pamiętaj jednak, że to nie koniec walki o ciebie, dlatego wołaj o radę w tych potyczkach każdego dnia…

Łk 4,1-13

Pomódl się teraz z ufnością: Duchu Święty, bądź mi wsparciem
w każdej walce duchowej, dodawaj mi rady, abym umiał wyjść
z pokus obronną ręką. Amen…

Chwała Ojcu …