Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

DZIEŃ 6 / OBDAROWANI ROZUMEM / MEDYTACJA

Dzień szósty – zrozumieć słowo
Nie rzadko denerwujemy się, bo ktoś nas nie rozumie. Mówimy, prosimy, tłumaczymy i nic… brak zrozumienia bywa irytujący, bo tak wiele od tego zależy. Dobra współpraca, życie rodzinne i droga pielgrzymkowa stają się nie do zniesienia, gdy się nie rozumiemy… posłuchaj o braku zrozumienia wśród najbliższych uczniów Jezusa…

Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Marka:

Mk 7,14-23

(14) Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! (15) Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. (16) Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! (17) Gdy się oddalił od tłumu
i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. (18) Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; (19) bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. (20)
I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. (21) Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, (22) cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. (23) Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.

Jezus widząc, że wielu żydów uzależniało czystość swego ducha tylko i wyłącznie od czystości rytualnej, związanej z pewnymi zakazami i nakazami w przestrzeni codziennych czynności, wykazuje błąd takiego myślenia, błędną interpretację dobrej tradycji. Dla nas również niektóre rytuały stały się ważniejsze od tego, co jest ich sensem… Czy jesteś gotowy wysłuchać również Jezusa
w sprawach, do których się przyzwyczaiłeś?…

Apostołowie również nie byli w stanie zrozumieć, dlaczego Jezus dotyka tych kwestii i je zmienia. Bliskość Jezusa, Jego słów i sakramentów nie jest jednoznaczne ze zrozumieniem Jego nauki. Dziś pragnie On zaprosić ciebie, chce dać ci zrozumienie Jego nauczania… Jezus mówi dziś do ciebie poprzez swoje słowo i Kościół, uczy cię przykładami świętych, łamiąc nieraz twoje przyzwyczajenia. Zastanów się, co mógłbyś zrobić, żeby lepiej Go słyszeć i rozumieć?…

Czytać ze zrozumieniem, słuchać ze zrozumieniem, zdaje się że to wszystko już przerabialiśmy, ale ciągle to problem. Jednak Bóg zdecydował, że to głupstwo przepowiadania będzie narzędziem zbawienia, a zatem potrzebujemy ucha do słuchania, by usłyszeć słowo… Ale nie tylko usłyszeć, też zrozumieć. Pytaj zatem Jezusa, często Go pytaj, czego pragnie od ciebie…

Mk 7,14-23

Wołaj teraz o dar rozumu, aby zawsze przyjmować naukę Jezusa, tak jak On tego pragnie: Duchu Święty wlej we mnie dar rozumienia nauki Jezusa, abym pojął czego On ode mnie pragnie i umiejętnie na to pragnienie odpowiedział. Amen.

Chwała Ojcu…