Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

DZIEŃ 5 / OBDAROWANI MĘSTWEM / MEDYTACJA

Dzień piąty – męstwo w ucieczce przed złem
Za chwilę usłyszysz słowo o ucieczce. Pomyśl, czy jest się czym chwalić, gdy człowiek ucieka. Czy ucieczka może być powodem do dumy? Przecież ucieka tylko ktoś słaby… posłuchaj o ucieczce, która była ratunkiem dla twojego zbawienia…

Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Mateusza:

Mt 2,13-15

(13) Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. (14) On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; (15) tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

Józef reaguje natychmiast na słowa anioła. On również jest posłuszny Bogu… Bycie do natychmiastowej dyspozycji Boga,
o każdej porze dnia i nocy, we wszystkich okolicznościach życia, w każdym wieku, czy nie jest to prawdziwe męstwo. Być jak czuwający wojownik Boga oczekujący rozkazu… słowa te przestają być piękne, gdy wracamy do rzeczywistości i zauważamy, że wezwanie Boga to zaproszenie do modlitwy albo wierności swoim obowiązkom, albo przebaczenia wobec osoby, która nas skrzywdziła… pomyśl czy Bóg dał ci w ostatnich dniach takie wezwanie…

Józef miał nakaz uciekać przed Herodem. Ty możesz usłyszeć nakaz ucieczki przed innym niebezpieczeństwem, przed igraniem
z pokusą. Zdarza się, że jesteśmy zbyt pewni siebie lub udajemy przed sobą siłaczy ducha… Bóg nie patrzy na te zagrożenia bezczynnie, ofiaruje nam wewnętrzne natchnienia do ucieczki. Ile razy słyszymy we wnętrzu dialog prowadzony z tymi natchnieniami. Jeszcze tylko to zobaczę, jeszcze tylko jeden, zaraz kończę… Czy chciałbyś być jak Józef – działający natychmiast…

Męstwo Józefa w bezwzględnej dyspozycyjności dla Boga pomogło wypełnić słowa starotestamentalnego proroka. Jego męstwo wpisane było w historię zbawienia… Twoje męstwo jest również wpisane w historię zbawienia i to nie tylko twoją, ale wszystkich, którzy są wokół, nawet gdy wyrazi się ono w zwykłej ucieczce przed pokusą…

Mt 2,13-15

Wołaj o dar męstwa w twoim życiu: Duchu Święty daj mi postawę męstwa, wobec zagrożeń mego i innych zbawienia. Niech obcy będzie mi wstyd w przyznawaniu się do świętej wiary. Amen…

Chwała Ojcu…