Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

DZIEŃ 5 / OBDAROWANI MĘSTWEM / CZYTANIA

Duchu Święty, proszę Cię o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

 

PIERWSZE CZYTANIE Jdt 13,14.17-20
Rozgromiłeś nieprzyjaciół swego ludu

Czytanie z Księgi Judyty

W owych dniach Judyta donośnym głosem zawoła:

„Wysławiajcie Boga, wysławiajcie! Wysławiajcie Go, ponieważ nie oddalił miłosierdzia swego od domu Izraela, ale tej nocy moją ręką pokonał nieprzyjaciół”. 

I zadziwił się bardzo naród, i upadł na ziemię, oddając pokłon Bogu, i wołał jednogłośnie: „Bądź uwielbiony, Boże nasz, który w dniu dzisiejszym rozgromiłeś nieprzyjaciół swego ludu”.

A Ozjasz powiedział do niej: „Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na Ziemi, i niech będzie błogosławiony, Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który cię prowadził, abyś odcięła, głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga.

Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym”.

A cały naród odpowiedział: „Niech tak będzie, niech tak będzie!”.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 27(26),1.3.4.5 (R. por. 9cd)

Refren: Tyś moją pomocą, Boże, mój Zbawco.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,

kogo miałbym się lękać?

Pan obrońcą mego życia,

przed kim miałbym czuć trwogę?

Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem,

moje serce nie poczuje strachu.

Choćby napadnięto mnie zbrojnie,

nawet wtedy ufność swą zachowam.

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, 

Żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu

po wszystkie dni mego życia,

abym kosztował słodyczy Pana,

stale się radował Jego świątynią.

W namiocie swoim mnie ukryje

w chwili nieszczęścia,

schowa w głębi przybytku,

na skałę mnie wydźwignie.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ps 40(39),3-4

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Stopy moje postawił na skale,

włożył mi w usta pieśń nową.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA Łk 11,27-28
Błogosławione łono, które Cię nosiło

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przemawiał do tłumu, jakaś kobieta głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. 

Lecz On rzekł: „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.

Oto słowo Pańskie.