Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

DZIEŃ 4 / POBOŻNOŚCIĄ / MEDYTACJA

Dzień czwarty – przebaczenie

Czy poprosiłeś kiedyś Boga o łaskę uzdrowienia dla siebie albo kogoś bliskiego? Posłuchaj historii człowieka niepełnosprawnego, któremu czterech przyjaciół pomogło spotkać Jezusa… oto historia cudu, który przewyższył pragnienia tych ludzi…

Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Marka:

Mk 2,1-12

(1) Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. (2) Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. (3) Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. (4) Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. (5) Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. (6) A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: (7) Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? (8) Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? (9) Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? (10) Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: (11) Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! (12) On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.

Jezus głosi słowo z mocą. Wielu przychodzi, bo chce usłyszeć, co ma On do powiedzenia. Podobają im się te słowa. Jednak są tacy, którym się one nie tylko podobają, ale także w nie uwierzyli. Stają się wyzwaniem dla paralityka i jego przyjaciół… Bóg pragnie poruszyć także twoje serce, zaprosić cię do działania. Chce abyś podjął wyzwanie słowa, abyś w nie uwierzył… czy usłyszałeś kiedyś takie słowo, które zmusiło cię do działania? Zastanów się czy jest takie wydarzenie w twojej historii…

Zauważ, że Jezus rozpoczął uzdrawiać człowieka, zaczynając od przebaczenia grzechów. Przebaczenie rozpoczyna nowy rozdział życia. Człowiek, który poznał swój grzech, musi usłyszeć, że ktoś mu przebacza, wtedy staje się wolny… czy rozmawiałeś kiedyś
z Jezusem o swoich grzechach? Czy ufasz Mu na tyle, by je przed nim odsłonić?… Zobacz, że paralityk wystawił na widok swoje kalectwo, ale także swoją bezradność… czy widzisz w tym zaufanie i miłość? Zastanów się, czy nie to samo dokonuje się w przestrzeni sakramentu pojednania, czy kiedy wyznajesz swoje grzechy, nazywasz je po imieniu, okazujesz jednocześnie zaufanie Jezusowi; wyznajesz Mu miłość…

Człowiek nie zawsze jest w stanie sam przyjść do Jezusa. Potrzebuje pomocy drugiego człowieka. Być może potrzebuje ciebie… Czy jesteś w stanie narazić się na niewygody, trud i stratę czasu, aby uratować czyjeś zbawienie?… dzisiejsza spowiedź twojej siostry czy brata idącego obok, zależeć będzie czy zdecydujesz się swoją modlitwą, ofiarowanym wyrzeczeniem czy szczerą rozmową podprowadzić go do Jezusa… A czy jesteś gotowy przyjąć taką pomoc?…

Mk 2,1-12

Poproś teraz Ducha Świętego o dobre spotkanie z Jezusem czyniącym cuda: Przyjdź Duchu Święty. Oświeć mój rozum, bym poznał moje grzechy. Wzbudź w moim sercu żal i spraw, bym szczerze dążył do poprawy. Daj mi otwartość na cuda, które niesie przebaczenie. Amen…

Chwała Ojcu…