Skosztujcie i zobaczcie!

czyli PPAG 2021

Słowa Psalmu 34 Kościół odnosi do Eucharystii widząc w nich zachętę – zaproszenie do coraz pełniejszego poznawania Boga i Jego łaski oraz budowania z Nim relacji poprzez Eucharystię.

Skosztujcie i zobaczcie. Doświadczyć Boga, doświadczyć Jego łaski i Jego działania, to pragnienie każdego człowieka – pielgrzyma zmierzającego do domu Boga – do wieczności. 

Skosztujcie i zobaczcie. Wydaje się, że słów tych nie da się odczytać inaczej jak właśnie jako zaproszenie do poznawania (także intelektualnego) Boga i sakramentów, w których do nas przychodzi, szczególnie zaś Eucharystii. Pragniemy zatem w czasie tegorocznej PPAG poznawać Eucharystię. Poznawać bogactwo znaków i słów a w nich samego Boga.