Duchowe pielgrzymowanie Duchowość

O co chodzi w tegorocznym programie duszpasterskim?

follow link piropos para ligar con hombres Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Te słowa stanowiące tytuł programu duszpasterskiego stawiają nas wobec osoby Ducha Świętego, który nadal pozostaje „Bogiem nieznanym”.

enter site Wciąż wielu osobom ochrzczonym brakuje głębszej świadomości przyjętego sakramentu bierzmowania i obowiązku chrześcijańskiego świadectwa na miarę udzielonego im daru Bożego Ducha.

Tegoroczny program, który towarzyszyć nam będzie w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, staje się okazją do refleksji nad osobą Ducha Świętego.

Chcemy, jako wspólnota Kościoła, odkrywać jak bardzo jesteśmy obdarowani Duchem Świętym i Jego darami. W odkryciu tym pomaga nam osoba Najświętszej Maryi Panny. To Ona jest przecież „wizerunkiem Kościoła”. To w Niej Kościół odkrywa Kim jest
i jakim ma się stawać. Jeśli chcemy poznawać działanie Ducha Świętego, możemy kontemplując osobę Maryi, dostrzec Jego działanie.

Kościół nazywa Maryję starstruck rencontre avec une star streaming youwatch Dziewicą pełną Ducha Świętego i Jego Oblubienicą. To Ona jest http://asiaautomotive.com.sg/macros/3976 pełną łaski, na którą Duch Święty zstąpił w scenie zwiastowania. To w Jej sercu Bóg przygotował mieszkanie dla Ducha Świętego. To Ona, przez tajemnicze działanie Ducha Świętego poczęła Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie. To Ona także dostąpiła wylania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.

Tegoroczne formularze mszalne, jakimi modlić się będziemy
w czasie Eucharystii pielgrzymkowych, pozwalają nam dostrzec działanie Ducha Świętego w różnych momentach życia Maryi. Chcemy w Niej dostrzegać dary, którymi Duch Święty Ją obdarzył, prowadząc Ją poprzez poszczególne wydarzenia wiary.

Maryja będąc pierwowzorem Kościoła przypomina nam nieustannie, że także my jesteśmy OBDAROWANI. Każdy z nas otrzymał pierwsze dary Ducha w czasie chrztu świętego, a w wielu z nas Jego działanie zostało umocnione w sakramencie bierzmowania. Chcemy w czasie pielgrzymki wpatrywać się w Maryję, aby w Jej życiu odkrywać działanie Ducha Świętego. Chcemy od Maryi uczyć się przyjmowania darów Ducha Świętego i żyć tak jak Ona w posłuszeństwie Jego natchnieniom.

 

http://penandbell.com/?flmiset=en-iyi-yabanc--dating-siteleri&645=84 Medytacje i konferencje

Obok formularzy mszalnych znajdziemy teksty medytacji i konferencji, w których rozważać będziemy działanie Ducha Świętego
i Jego dary. Teksty te, nie są bezpośrednim nawiązaniem do liturgii, ale pozwalają na pogłębienie tematów poszczególnych dni, jakimi są dary Ducha Świętego.

 

follow site Nowenna do Ducha Świętego

Cały czas pielgrzymowania ma być zatem wołaniem do Ducha Świętego o Jego zstąpienie na nas. Szczególnym takim wołaniem będzie modlitwa nowennowa odmawiana podobnie jak przed uroczystością Pięćdziesiątnicy. 

 

http://kopuamonastery.org.nz/felmor/4761 Rok św. Józefa

Szczególnym momentem (zwłaszcza dla grup kolorowych) będzie obecność w sanktuarium w Kaliszu. Pozostałe grupy zachęcamy do łączności duchowej i modlitwy do św. Józefa. Pomocą w tym może być formularz http://www.cordes-beregnung.de/pinochet/3066 Najświętsza Maryja Panna z Nazaretu. Postać Józefa jest tam obecna niejako w tle – podobny opis św. Józefa przedstawiają ewangelie. 

 

http://www.capacuras.com/?rtyt=rencontre-handicap-psychique&cfa=e2 Synod młodzieży

Kościół przygotowuje się do synodu młodzieży, pragniemy, aby to wydarzenie było omadlane. Podejmujemy polecenie Księdza Prymasa, aby niedzielne Eucharystie kończyć modlitwą za synod i o nowe powołania.

 

go to site 100-lecie odzyskania niepodległości

Rok 2018 jest szczególnym rokiem dla naszej Ojczyzny. Przeżywając 100-lecie odzyskania niepodległości, dziękujemy za wolność naszego narodu. 1 sierpnia w rocznicę powstania warszawskiego proponujemy na zakończenie Eucharystii modlitwę ks. Piotra Skargi. Jest ona zamieszczona w dodatku niniejszego opracowania, co pozwala na wykorzystywanie jej także w czasie szlaku pielgrzymkowego.

 

source link Duchowa adopcja

Podobnie jak w minionych latach podejmować będziemy także Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Świadomi wielkiego zagrożenia w tej materii (jakie wciąż jest obecne) zachęcajmy pielgrzymów, aby podjęli się dzieła duchowej adopcji. Adopcja rozpocznie się na Jasnej Górze – 6 sierpnia w czasie uroczystej
Mszy św. na zakończenie pielgrzymki. 

 

AUTOR ARTYKUŁU:
ks. Jacek Krzesiński
Ojciec duchowny PPAG


 Cheap Jerseys NFL drug rehab Tampa