PPAG

Regulamin

http://bandarjudibola.org/?protis=rencontre-femme-celibataire-martinique&d00=87 1. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę, której organizatorem jest Kuria Metropolitalna w Gnieźnie, jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym, zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny. Uczestnicy, decydując się na udział w niej dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

https://www.tuseguro.com/kambjasie/1744 2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, akceptuje niniejszy regulamin i będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki. Osoby do lat 15 mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie, w wieku 16-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

go site 3. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości Komunii Świętej (zaleca się przed pielgrzymką przystąpić do sakramentu pokuty) oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach, dyskusjach. Są życzliwi, dbają o kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych. Bez względu na wiek zwracamy się do siebie „bracie” i „siostro” – ponieważ wszyscy mamy jednego Ojca, który jest w niebie. Szczególną troską otaczamy tych, którzy idą po raz pierwszy. Wykorzystujemy posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne posługi.

http://caboclonharaue.com/?kreosan=opini%C3%B5es-sobre-op%C3%A7%C3%B5es-bin%C3%A1rias&ea1=29 4. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami, wyprzedzania pielgrzymki, docierania wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.

femme marie cherche homme 5. Pielgrzymi powinni nosić ze sobą legitymację pielgrzyma (identyfikator) oraz dokumenty tożsamości.

http://mediaeffectivegroup.pl/?jiiopaa=opcje-binarne-darmowe-demo&ced=94 6. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana), nakrycie głowy w dni słoneczne, zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania środków odurzających. Podczas marszu nie używamy telefonu komórkowego (wyjątek stanowią służby pielgrzymkowe).

http://qsai.es/?esfirew=rdc-rencontre-de-kampala&99c=e9 7. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu pieszych na drogach publicznych, zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, deptania trawników, niszczenia przyrody) oraz wskazań służby porządkowej pielgrzymki. W miejscach postoju i na noclegach zachowujemy czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych przez „sanepid”.

http://www.mylifept.com/?refriwerator=binary-options-bonus-ohne-einzahlung&0e2=b9 8. Organizatorzy nie zapewniają noclegów w domach. Noclegi przewiduje się w szkołach i we własnych namiotach lub w innych pomieszczeniach (osobne dla kobiet i mężczyzn). W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody, brak wody do mycia itd. Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Na noclegu pielgrzymi zachowują chrześcijańską postawę. Pamiętamy o wdzięczności. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.

när blir Sildenafil Citrate billigare 9. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

http://shortcreek.us/?enfiors=bermuda-dating-online&e82=99 10. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje, łącznie z natychmiastowym usunięciem z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz księdza proboszcza. W takiej sytuacji pielgrzymowi nie przysługuje zwrot opłaty pielgrzymkowej, ani żadne inne roszczenie.

http://captainaugust.com/?koooas=trading-online-2018&8f0=4f 11. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji kierownictwa pielgrzymki. Kierowcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wskazań Centralnej Służby Porządkowej Pielgrzymki.

 Cheap Jerseys NFL drug rehab Tampa