Idea

Jedność to nie jednolitość. Przykładem tego jest Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Tworzą ją dwa rodzaje grup – grupy promieniste i grupy kolorowe. Symbolicznym rozpoczęciem Pielgrzymki dla wszystkich grup jest Eucharystia przy grobie św. Wojciecha w gnieźnieńskiej katedrze Symbolicznym – ponieważ niektóre grupy rozpoczynają pielgrzymowanie wspólnie albo idą własną trasą.

Grupy promieniste wyruszają – każda ze swej miejscowości – i spotykają się na Jasnej Górze 10 sierpnia. Grupy kolorowe gromadzą się w Gnieźnie i od grobu św. Wojciecha wspólnie pielgrzymują, by na Jasną Górę dotrzeć również tego samego dnia. Zazwyczaj w Święto Przemienienia Pańskiego, na jasnogórskim szczycie wszystkie grupy razem przeżywają Eucharystię wieńczącą pielgrzymią drogę.

Oba rodzaje grup zachowały własną tradycje i formę pielgrzymowania. Każda z grup promienistych niesie cząstkę krzyża składanego pod jasnogórskimi wałami, zaś kolorowe na zmianę niosą pasyjkę. Każda z grup kolorowych ma swoje barwy, swój pielgrzymi znak i swego Patrona… Choć różni się kształt pielgrzymiej drogi to wszystkie grupy wędrują z tym samym hasłem, z tym samym znaczkiem-identyfikatorem, realizując ten sam duchowy program.


Ta widzialna jedność, która wcale nie oznacza zwykłej jednolitości, to owoc starań inspirowanych od kilkunastu lat przez Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. To owoc wysiłku i dobrej woli wielu ludzi, dla których pielgrzymowanie jest kluczem do rozumienia wiary i życia. To wreszcie nieustanne wezwanie do współpracy i uczenia się siebie nawzajem. I tak niech zostanie. Amen.