Duchowe pielgrzymowanie Duchowość PPAG 2018

DZIEŃ 7 / OBDAROWANI RADĄ / CZYTANIA

follow url Duchu Święty, proszę Cię o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.

PIERWSZE CZYTANIE Iz 9,1-3.5-6
go to site Przedziwny Doradca został nam dany 

http://devrimcicephe.org/vistawkoe/2560 Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Naród kroczący w ciemnościach

ujrzał światłość wielką;

nad mieszkańcami kraju mroków

zabłysło światło.

Pomnożyłeś radość,

zwiększyłeś wesele.

Rozradowali się przed Tobą,

jak się radują we żniwa,

jak się weselą przy podziale łupu.

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo

i drążek na jego ramieniu,

pręt jego ciemięzcy,

jak w dniu porażki Madianitów. 

Albowiem Dziecię nam się narodziło,

Syn został nam dany,

na Jego barkach spoczęła władza.

Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,

Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Wielkie będzie Jego panowanie,

w pokoju bez granic

na tronie Dawida i nad jego królestwem,

które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością,

odtąd i na wieki.

Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

rencontre homme 01 Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY
Syr 14,20-21.23 i 25.26-27 (R.: por. 22a)

go to site Refren: http://www.backclinicinc.com/?jixer=trading-online-opzione-binarie-metodo-delle-candele&26d=96 Błogosławiony, kto szuka mądrości.

Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości

i który się radzi swego rozumu

który rozważa jej drogi w swym sercu

i zastanawia się nad jej ukrytymi sprawami

Kto zaglądać będzie przez jej okna,

kto słucha przy jej podwojach,

kto postawi namiot swój przy jej boku,

ten zajmie miejsce w szczęśliwym mieszkaniu.

Postawi swe dzieci pod jej dachem

i pod jej gałęziami będzie przebywał.

Ona zasłoni go przed żarem

i odpoczywać będzie w jej chwale.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Prz 8,14

Aklamacja: single damer riga Alleluja, alleluja, alleluja.

Moja jest rada i stałość,

moja jest rozwaga i potęga.

Aklamacja: http://www.cmcglobal.com/makios/5823 Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA J 2,1-11
source url Matka Jego powiedziała do sług:
orthodox christianity dating Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

http://careermastery.net.au/?pero=Tastylia-Online-Without-Prescription\ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”.
I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

http://aquanetta.pl/?kostromesp=inwestowanie-w-opcje-binarne-forum&8d5=a2 Oto słowo Pańskie.


 Cheap Jerseys NFL drug rehab Tampa