https://infotuc.es/esminec/2621 Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

31 lipca 2018

DZIEŃ 4 / OBDAROWANI POBOŻNOŚCIĄ / CZYTANIA

dating site for homeschoolers Duchu Święty, proszę Cię o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością. 

PIERWSZE CZYTANIE Ef 2,4-10
http://bannholz.net/masjanja/379 Bóg bogaty w miłosierdzie

http://anchorot.com/?marmetr=je-cherche-une-femme-celibataire-canadienne&933=c6 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. 

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Tastylia Online Without Prescription���� Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY
PS 103(102),1-2.3-4.6 i 8.13 i 17 (R.: por. 17a)

http://www.topcanon.fr/figase/opie/1366 Refren: http://adetacher.com/misroe/jisdr/1299 Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli.

Błogosław, duszo moja, Pana *

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana *

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *

i leczy wszystkie choroby. 

 On twoje życie ratuje od zguby, *

obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe, 

wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. •

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców,

a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: http://aronsonfence.com/?viosele=badoo-rencontre-femme&677=4a Alleluja, alleluja, alleluja,

Witaj, Matko Pana,

Królowo miłosierdzia,

pocieszycielko wszystkich ludzi

i nadziejo nieszczęśliwych.

Aklamacja: go Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA Łk 1, 39-55
http://crockeryindia.org/?viloperty=site-de-rencontre-gratuit-03000&b18=59 Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

bar rencontre mtl Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem
w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 

Wtedy Maryja rzekła:

„Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

enter site Oto słowo Pańskie.


 Cheap Jerseys NFL drug rehab Tampa