Duchowe pielgrzymowanie PPAG 2018

Viagra where can i buy without prescription in Athens Georgia, Buy Viagra amex in Houston Texas

Dzień trzeci – wyznanie miłości
Dla wielu spotkanie z przebaczeniem jest trudne. Poszukujemy w sobie wiary, że będzie nam wybaczone; wzbudzamy nadzieję, że teraz już damy radę. Zapominamy jednak o miłości, a to ona jest największa… posłuchaj o spotkaniu Piotra z uzdrawiającą miłością…

Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Jana:

J 21,15-19

(15) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. (16) I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. (17) Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. (18) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. (19) To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!

Jezus jest bardzo delikatny. Czeka na Piotra. Czeka, aż ten zje posiłek. Następnie wchodzi z nim w dialog. Nie ma w nim żadnego wypominania, żadnego słowa, które wskazywałoby na gniew lub zniecierpliwienie. Jezus nie tylko nie obraża Piotra, ale także nie obraża się na niego… Doświadczenia z codzienności sprawiają, że nie wierzymy w taką delikatność Boga, stajemy wobec niego
w postawie obronnej, szukając usprawiedliwień dla złych wyborów… pomyśl, czy wierzysz, że Bóg nie jest w stanie się na ciebie obrazić, choć zna wszystkie twoje grzechy?…

Dwa pierwsze pytania Jezusa o miłość przyjmuje Piotr z wielkim spokojem, bez głębszego zastanowienia odpowiada tak, jak należy. Pytanie trzecie porusza jego serce, dotyka rany, która powstała
w chwili zdrady… wreszcie spotkała się Miłość z miłością… Pan pragnie spotkać w ten sposób także ciebie, niech przeszkoda, którą jest grzech, nigdy nie będzie ważniejsza od twojej miłości… zastanów się, czy rachunek sumienia to nie pytanie o miłość?…

Podążać za dobrem, nawet wbrew własnej chęci, to owoc spotkania z miłością, która nie osądza, a przebacza. To ona może dodać ci sił, by przezwyciężyć siebie, nawet gdy masz doświadczenie słabości w dążeniu za dobrem. Czy jesteś gotowy, badając swoje wnętrze, uwierzyć, że właśnie takiego zaprasza cię Bóg do współpracy… i uzdalnia cię do pójścia za Sobą…

J 21,15-19

Pomódl się o łaskę odwagi: Duchu Święty bądź ze mną, gdy badam swe serce, daj mi wiarę w przebaczenie, daj nadzieję na uleczenie ran, a przede wszystkim daj miłość, aby spotkać Jezusa. Amen…

Chwała Ojcu…


 Cheap Jerseys NFL drug rehab Tampa