Idźcie i Głoście!

Czytania – Dzień VII

Czytania – Dzień VII

Trwanie z Maryją potrzeba wspólnoty jaką jest Kościół (zarówno w wymiarze Kościoła pielgrzymującego jak też niebiańskiego), trwanie na modlitwie, we wspólnocie, w nauce apostołów i łamaniu chleba; obecność Maryi pośród apostołów, zaufanie i zawierzenie Maryi; PIERWSZE CZYTANIE Dz 1, 12-14 Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa    Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy JezusWięcej oCzytania – Dzień VII[…]

Konferencje – Dzień V

Konferencje – Dzień V

Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje!”. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Odparł Mu: „Tak.Więcej oKonferencje – Dzień V[…]

Czytania – Dzień V

Czytania – Dzień V

Piotr i Paweł trzykrotne zaparcie się Jezusa i trzykrotne wyznanie miłości; miłość do Jezusa jako najważniejsze (jedyne?) kryterium podjęcia misji; konieczność zaufania Jezusowi, opierania swojego życia i swojego działania o Jezusa.   PIERWSZE CZYTANIE Ga 1,11-20 Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Oświadczam wam, bracia, żeWięcej oCzytania – Dzień V[…]