#Zalogowani przez chrzest

Dzień VI – Duch Święty

Dzień VI – Duch Święty

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi” (KKK 684). Dalej czytamy: „Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia” (KKK 686). Kościół naucza, że Duch Święty jest więzią i owocem wzajemnej miłości Ojca i Syna. Ojciec kocha Syna, SynWięcej oDzień VI – Duch Święty[…]

Dzień VI – Czytania

Dzień VI – Czytania

PIERWSZE CZYTANIE Mdr 18, 6-9 Izraelici oczekują wyzwolenia Czytanie z Księgi Mądrości. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo,Więcej oDzień VI – Czytania[…]

Dzień V – BŁ. ELŻBIETA CANORI MORA

Dzień V – BŁ. ELŻBIETA CANORI MORA

Dzisiaj mówi się dużo o miłosierdziu, którego miałyby potrzebować liczne rodziny ze zranieniami oraz wielu małżonków przygniecionych problemami i konfliktami, których nie mogą unieść. Może należałoby przede wszystkim mówić o miłosierdziu, które sami małżonkowie w kryzysie mogliby pokornie praktykować, kiedy rodzina zaczyna się chwiać. Czasami, aby ją uratować, wystarczyłoby cierpliwie praktykowane miłosierdzie przez jednego zWięcej oDzień V – BŁ. ELŻBIETA CANORI MORA[…]

Dzień V – Wiara i nawrócenie

Dzień V – Wiara i nawrócenie

Jezus rozpoczyna swoją działalność od słów: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15). To tutaj zawarte są dwa bardzo ważne dla nas słowa, które chcemy dzisiaj rozważyć: wiara i nawrócenie. Zacznijmy od tego pierwszego. Z jednej strony wiara to przekonanie o istnieniu czegoś. Nie możemy tegoWięcej oDzień V – Wiara i nawrócenie[…]

Dzień V – W NIM moja nadzieja

Dzień V – W NIM moja nadzieja

PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 9-10. 13-14 Wieczne panowanie Syna człowieczego   Czytanie z Księgi proroka Daniela.   Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał iWięcej oDzień V – W NIM moja nadzieja[…]

DZIEŃ IV – CHRYSTUS NASZE ODKUPIENIE

DZIEŃ IV – CHRYSTUS NASZE ODKUPIENIE

PIERWSZE CZYTANIE Na 2,1.3;3,1-3.6-7 Biada miastu krwawemu Czytanie z Księgi proroka Nahuma. Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, twe uroczystości, wypełniaj twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony. Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle. Biada miastuWięcej oDZIEŃ IV – CHRYSTUS NASZE ODKUPIENIE[…]

Dzień IV – ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA

Dzień IV – ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA

Postać, której nie trzeba przedstawiać. Najbardziej znana w świecie Polka. W szczególny sposób związana z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Wiele czasu poświęcała modlitwie za innych. Tym, co szczególnie jej zawdzięczamy jest Koronka do Bożego Miłosierdzia – modlitwa za cały świat! Dla nas, którzy dzisiaj na pielgrzymce uczymy się, jak dobrze wypełnić uczynek „umarłych pogrzebać”, może byćWięcej oDzień IV – ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA[…]