Idźcie i Głoście!

Medytacja z Ewangelii według św. Jana (J 12, 24-26).

Medytacja z Ewangelii według św. Jana (J 12, 24-26).

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie naWięcej oMedytacja z Ewangelii według św. Jana (J 12, 24-26).[…]