Idźcie i Głoście!

Czytania – Dzień VII

Czytania – Dzień VII

Trwanie z Maryją potrzeba wspólnoty jaką jest Kościół (zarówno w wymiarze Kościoła pielgrzymującego jak też niebiańskiego), trwanie na modlitwie, we wspólnocie, w nauce apostołów i łamaniu chleba; obecność Maryi pośród apostołów, zaufanie i zawierzenie Maryi;   PIERWSZE CZYTANIE Dz 1, 12-14 Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa    Czytanie z Dziejów Apostolskich GdyWięcej oCzytania – Dzień VII[…]

Czytania – Dzień VII

Czytania – Dzień VII

Trwanie z Maryją potrzeba wspólnoty jaką jest Kościół (zarówno w wymiarze Kościoła pielgrzymującego jak też niebiańskiego), trwanie na modlitwie, we wspólnocie, w nauce apostołów i łamaniu chleba; obecność Maryi pośród apostołów, zaufanie i zawierzenie Maryi; PIERWSZE CZYTANIE Dz 1, 12-14 Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa    Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy JezusWięcej oCzytania – Dzień VII[…]

Czytania – Dzień V

Czytania – Dzień V

Piotr i Paweł trzykrotne zaparcie się Jezusa i trzykrotne wyznanie miłości; miłość do Jezusa jako najważniejsze (jedyne?) kryterium podjęcia misji; konieczność zaufania Jezusowi, opierania swojego życia i swojego działania o Jezusa.   PIERWSZE CZYTANIE Ga 1,11-20 Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Oświadczam wam, bracia, żeWięcej oCzytania – Dzień V[…]

Czytanie – Dzień V

Czytanie – Dzień V

Tomasz niewierność, błądzenie, ale w tym poszukiwanie Boga; spotkanie z Jezusem, które przemienia i rodzi wyznanie wiary.   PIERWSZE CZYTANIE Ef 2,19-22 Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów iWięcej oCzytanie – Dzień V[…]

Czytania – Dzień IV

Czytania – Dzień IV

Władza odpuszczania grzechów   Posyłając Ducha Świętego Chrystus daje apostołom władzę odpuszczania grzechów. W szerokim kontekście oznacza to także podjęcie misji wzywania do pojednania z Bogiem. Kościół – My (!) – pełnimy tę funkcję wszędzie – również tam, gdzie sakramentalne pojednanie z Bogiem i braćmi nie jest (dla różnych powodów) możliwe! NAM – to znaczyWięcej oCzytania – Dzień IV[…]

Czytania – dzień III

Czytania – dzień III

Emaus… rozczarowanie, gorycz, ból ze strony uczniów (a myśmy się spodziewali), uciekają do miejsca gdzie wcześniej pojawił się człowiek podający się za mesjasza. Chrystus cierpliwie słucha słów swoich uczniów, pozwala im wypowiedzieć wszystkie żale i rozświetla ich ciemności swoim słowem, a potem łamie dla nich chleb. Spontanicznie rodzi się w nich potrzeba złożenia świadectwa. ChrystusWięcej oCzytania – dzień III[…]