#Zalogowani przez chrzest

Dzień VII – Uwielbienie

Dzień VII – Uwielbienie

PIERWSZE CZYTANIE Ez 1,2-5.24-28c Widzenie chwały Boga Czytanie z księgi proroka Ezechiela Dnia piątego miesiąca czwartego (rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina) Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pana. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielkiWięcej oDzień VII – Uwielbienie[…]

Dzień VI – Czytania

Dzień VI – Czytania

PIERWSZE CZYTANIE Mdr 18, 6-9 Izraelici oczekują wyzwolenia Czytanie z Księgi Mądrości. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo,Więcej oDzień VI – Czytania[…]

Dzień V – W NIM moja nadzieja

Dzień V – W NIM moja nadzieja

PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 9-10. 13-14 Wieczne panowanie Syna człowieczego   Czytanie z Księgi proroka Daniela.   Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał iWięcej oDzień V – W NIM moja nadzieja[…]

DZIEŃ IV – CHRYSTUS NASZE ODKUPIENIE

DZIEŃ IV – CHRYSTUS NASZE ODKUPIENIE

PIERWSZE CZYTANIE Na 2,1.3;3,1-3.6-7 Biada miastu krwawemu Czytanie z Księgi proroka Nahuma. Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, twe uroczystości, wypełniaj twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony. Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle. Biada miastuWięcej oDZIEŃ IV – CHRYSTUS NASZE ODKUPIENIE[…]

Dzień III – Grzech niszczy wszystko

Dzień III – Grzech niszczy wszystko

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakieWięcej oDzień III – Grzech niszczy wszystko[…]