Idźcie i Głoście!

Czytania – Dzień VII

Czytania – Dzień VII

Trwanie z Maryją potrzeba wspólnoty jaką jest Kościół (zarówno w wymiarze Kościoła pielgrzymującego jak też niebiańskiego), trwanie na modlitwie, we wspólnocie, w nauce apostołów i łamaniu chleba; obecność Maryi pośród apostołów, zaufanie i zawierzenie Maryi;   PIERWSZE CZYTANIE Dz 1, 12-14 Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa    Czytanie z Dziejów Apostolskich GdyWięcej oCzytania – Dzień VII[…]

Dzień VII

Dzień VII

Gdy wczoraj w nocy zawierzyliśmy się opiece Matki Bożej Fatimskiej, weszliśmy już tak naprawdę w dzień dzisiejszy. Dziś chcemy uczyć się „trwać z Maryją”, Matką Boga i naszą. Dzień rozpoczęliśmy Eucharystią o godzinie 6:00. Podczas homilii nasz pielgrzymkowy kaznodzieja, ks. Krzysztof Szkopek, odnosząc się do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej przypomniał, że Pan BógWięcej oDzień VII[…]

Dzień VI

Dzień VI

Kolejny dzień rozpoczęliśmy trasą z Brzezin i Aleksandrii do Lututowa. Piękny i spokojny dzień. Większość etapów szliśmy lasami 🙂 Motywem przewodnim dzisiejszego dnia była miłość Pana Boga do nas. Tudzież pytaliśmy pielgrzymów czym jest dla nich miłość od Pana Boga i jak jej doświadczają. Większość z nich odpowiedziała, że doświadczają miłości od Pana Boga poprzezWięcej oDzień VI[…]

Konferencja – Dzień VII

Konferencja – Dzień VII

Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieściWięcej oKonferencja – Dzień VII[…]

Czytania – Dzień VII

Czytania – Dzień VII

Trwanie z Maryją potrzeba wspólnoty jaką jest Kościół (zarówno w wymiarze Kościoła pielgrzymującego jak też niebiańskiego), trwanie na modlitwie, we wspólnocie, w nauce apostołów i łamaniu chleba; obecność Maryi pośród apostołów, zaufanie i zawierzenie Maryi; PIERWSZE CZYTANIE Dz 1, 12-14 Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa    Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy JezusWięcej oCzytania – Dzień VII[…]

Konferencje – Dzień V

Konferencje – Dzień V

Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje!”. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Odparł Mu: „Tak.Więcej oKonferencje – Dzień V[…]