Życzenia Bożonarodzeniowe

Gdy głęboka cisza zalegała wszystko,
a noc w swoim biegu dosięgała połowy,
wszechmocne Twe Słowo z nieba, z królewskiej stolicy,
jak miecz ostry (…) runęło pośrodku zatraconej ziemi.

(Księga Mądrości 18, 14-15)

Drodzy pielgrzymi,

Życzymy Wam,
abyście jak Maryja,
za sprawą Ducha Świętego
stali się brzemienni Słowem
i wydali Je
pogrążonemu w nocy grzechu,
zniewolenia,
samotności światu.
By w nas i przez nas
Jedyne Odwieczne Słowo Ojca
stało się Ciałem:
Miłością,
Pokojem,
Czułością,
Bliskością,
Obecnością,
Czystością,
Mocą,
Odrodzeniem,
Wyzwoleniem,
Światłem…

Pełnego radości, wdzięczności i spokoju przeżycia Misterium Świąt Bożego Narodzenia!
– z modlitwą przy żłóbku Dzieciątka Jezus
życzy
Centrala PPAG