Idźcie i Głoście!

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Bożonarodzeniowe

Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe Słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry (…) runęło pośrodku zatraconej ziemi. (Księga Mądrości 18, 14-15) Drodzy pielgrzymi, Życzymy Wam, abyście jak Maryja, za sprawą Ducha Świętego stali się brzemienni Słowem i wydali Je pogrążonemu w nocy grzechu, zniewolenia,Więcej oŻyczenia Bożonarodzeniowe[…]